دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چکیده و مشخصات مقاله هایی که پس ازداوری، پذیرش گرفته اند در اینجا آمده است. نمایه سازی فایل کامل مقاله در شماره های بعد به همین ترتیبی که در این جا آمده می آید. نسخه قبل از چاپ این مقالات قبل از انتشار شماره جدید در این جا قرار می گیرد تا به رویت نویسندگان و تایید سردبیر برسد.

***توجه***: زمان و نوبت نمایه سازی کل مقاله، همچنین دوره و شماره ای که مقاله قرار است در آن نمایه شود، به دلیل تغییرات احتمالی نامشخص بوده و تاریخ دقیق آن مشخص نیست.
بررسی کارکرد هجو در دستگاه اندیشگی خاقانی و مجیرالدین بیلقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

10.22099/jba.2023.47288.4391

حشمت اله انصاری؛ مریم جعفری؛ غلامعباس زاکری


کاربرد عوامل انسجام در ابیات تخلص قصاید منوچهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22099/jba.2023.46349.4339

نعیمه سلطانی؛ زینب صابرپور؛ علیرضا فولادی


دیگریِ تهدیدکننده و دیگریِ معنابخش در شعر معاصر، مطالعه موردی اشعار شمس‌لنگرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22099/jba.2023.44076.4255

سجاد صادق وند؛ قدرت الله طاهری


تأثیرپذیری‌های شهریار از نظامی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22099/jba.2023.46503.4347

سعید کریمی قره‌بابا


بررسی استعارۀ فضایی و طرحواره‌های تصویری در غزل‌های حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22099/jba.2023.45136.4322

حسنا محمدزاده کاشی؛ امیرحسین مدنی


مقاله کوتاه: واحد شمارش بخشهای ششگانۀ مثنوی مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

10.22099/jba.2023.45118.4319

یاسین اسمعیلی


تأثیر جنسیت بر رفتارهای سوگواری در مرثیه‌های شخصی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22099/jba.2023.47274.4387

زهرا اسمعیل‌یان آذری؛ نرگس اسکویی؛ حسین داداشی


رده‌شناسی پادمتن سیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22099/jba.2023.45226.4331

فرّخ لطیف نژاد رودسری


مرآة‌الجمال‌های فارسی نوع‌شناسی و نسخه‌شناسی یکی از زیرگونه‌های سراپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22099/jba.2023.47377.4396

سعید شفیعیون


بررسی انتقادی برخی گزینش‌ها و پیشنهادهای فروزانفر در متن مصحح کلیات شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22099/jba.2023.44569.4279

امیر سلطان محمدی


مقاله کوتاه: آیین پرستی یا پایین پرستی؟ تصحیح و شرح بیتی از امیرخسرو دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22099/jba.2023.48131.4436

محمد هادی خالق زاده


تجلّی آوای مرغان به مثابه عنصر بلاغی و بوطیقایی در منتخب شعر پارسی بر مبنای نظریة زائوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22099/jba.2023.47312.4394

رویا بهادرانی باغبادرانی؛ محسن محمدی فشارکی


مقاله کوتاه : «دو یاقوتِ شکربار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22099/jba.2023.47326.4392

مهدی رستمی


بررسی جلوه های فرجام گرایی در اشعار احمد شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22099/jba.2023.47017.4373

غلامرضا کافی؛ ندا حاتمی