دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. رهیافت‌هایی به مفهوم و خاستگاه «طنین» در شعر و اندیشه‌ی طاهره صفارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22099/jba.2020.37723.3825

منوچهر جوکار؛ قدرت قاسمی پور؛ بهمن ساکی


2. تحلیل «قصه ی سیمرغ» در منطق الطیر بر مبنای خوانش های پَسامدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.22099/jba.2021.35695.3604

محمد خسروی شکیب


3. تحلیل انتقادی گفتمان شیعی در شعر فارسی از رودکی تا غضائری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22099/jba.2021.39049.3923

حسن اکبری بیرق؛ رضا نیکو


4. ‌بازشناسی ستی‌نامه‌ها و ‌ستی‌واره‌های منظوم فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22099/jba.2021.37517.3798

محسن محجوبی؛ محمد هادی خالق زاده


6. ملاحظاتی پیرامون انسجام ادبی شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.22099/jba.2021.39733.3970

محمود امیدسالار


7. معرفی مثنوی قضا و قدر میرزا احمد سند کاشانی(قرن 12)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22099/jba.2021.39110.3926

اعظم بابائی


8. ضرورت تصحیح مجدد دیوان فغانی شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.22099/jba.2021.38847.3905

فاطمه طوبایی؛ محمدحسین حبیب آگهی


9. دربارة چند مکان جغرافیایی در شاهنامه (باهله، کارستان، مانوی، وریغ، دوک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22099/jba.2021.39721.3969

زهرا ریاحی زمین؛ حمیده پروان


10. بت‌تراش نادرپور و سلب عاملیت از سوژه (تحلیل بت‌تراش از نظرگاه فلسفه وجودی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22099/jba.2021.40124.4005

جعفر فسایی؛ نجمه دری


11. بررسی گونه ها و معانی «را» در گرشاسب‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22099/jba.2021.38445.3876

ذوالفقار علّامی؛ انتصار پرستگاری


12. مقاله کوتاه: بازیچ یا شیشه بازیچ چیست؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22099/jba.2021.38370.3868

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


13. تحلیل کارکردهای هویتی زبان در اشعار مدحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22099/jba.2021.39346.3943

محسن بتلاب اکبرآبادی


14. کالبدشناسی تکنیک‌های بلاغی- زبانی روایت‌های فکاهی مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

10.22099/jba.2021.39768.3974

زهرا رجبی


15. منطق الطّیر و دینداری تجربت اندیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22099/jba.2021.39236.3961

زیبا قلاوندی؛ احمد رضا شکوهی خانمینی


16. بررسی تطبیقی رموز عرفانی منظومة «مهر و ماه» جمالی دهلوی با داستان شیخ صنعان عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

10.22099/jba.2021.40156.4008

عاتکه رسمی؛ سکینه رسمی


17. نمونه هایی از تحلیل کارکردگرایانه تمهیدات ناپیداى هنرى در شعر سعدى و حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22099/jba.2021.40603.4035

محمدرضا امینی


18. تحلیل تطبیقی شعر «آی آدم‌ها»‌ی نیما یوشیج و نقّاشی «فریاد» ادوارد مونک با تأکید بر مؤلفه‌های اکسپرسیونیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22099/jba.2021.39121.3928

ذبیح اله بیرانوند؛ محمد خسروی شکیب؛ سعید زهره وند؛ بهمن کرم الهی


19. تجلی عارفانۀ طب و تزکیه در دیوان شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22099/jba.2021.39930.3987

خدیجه سادات طباطبایی؛ سید حسن طباطبایی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


20. اهمیت متون علمی در شرح و تصحیح چهار بیت از حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22099/jba.2021.38680.3892

میثم جعفریان هریس؛ اسدالله واحد


21. مفهوم‌سازی مشروطه در شعر دو شاعر دورۀ مشروطه (بررسی بافت نحوی و گفتمان عارف قزوینی و میرزاده عشقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22099/jba.2021.39872.3984

مریم جعفری؛ مهبود فاضلی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان


22. سانتیمانتالیسم و شعر معاصر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22099/jba.2021.14151.4036

آزاده فداکار؛ محمد حکیم‌آذر؛ اصغر دادبه


23. سیرتحول آوا در منظومه‌های عاشقانه (از آغاز شعرفارسی تاپایان قرن هشتم هـ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22099/jba.2021.39459.3949

پروانه صانعی؛ حسین آقاحسینی


24. مظاهر فرهنگ عامه در منظومه محمود و ایاز زلالی خوانساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22099/jba.2021.40980.4061

محسن صدیق؛ یحیی کاردگر


25. حکایت هجران، از ورقا تا طوطی (بررسی مقایسه‌ای مقولۀ هبوط روح در قصیدة عینیة «ابن سینا» و مثنوی طاقدیس «ملا احمد نراقی»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22099/jba.2021.39738.3972

رقیه اسدی خانشان؛ عبدالناصر نظریانی؛ علیرضا مظفری


26. بررسی آماری مقالات مجله‌ی شعر پژوهی( بوستان ادب شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22099/jba.2021.40361.4024

حمید رئیسی سرتشنیزی؛ مسعود فروزنده؛ سیدکاظم موسوی


27. ریخت‌شناسی داستان حماسی «ببر بیان» مطابق با نظریه ولادیمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22099/jba.2021.40927.4057

محمد هادی خالق زاده؛ علی رضا طالبان؛ مهدی فاموری


28. خوانش واپس‌نگر « قصه‌ی شهر سنگستانِ» اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22099/jba.2021.41247.4093

فرشته محجوب


29. تحلیل و مقایسة کلیت‌گرایی در منطق‌الطیر عطار و فیزیک نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.22099/jba.2021.38423.3874

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاقعلی زاده


30. گسترة سنت رباعی خوانی مردمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22099/jba.2021.41035.4071

حسن ذوالفقاری