دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تصحیح و گزارش ابیاتی از دیوان کبیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22099/jba.2022.44926.4304

الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


پندنامه منظوم انوشیروان و انتساب آن به امیر حکیم برهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22099/jba.2022.44376.4269

مهدی دهرامی؛ روح الله خادمی


تحلیل صحّت انتساب دیوان خطایی به شاه اسماعیل اوّل صفوی بر اساس نظریّة ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22099/jba.2023.44249.4263

ابراهیم دانش؛ سجاد حسینی


مقاله کوتاه: «این عروس» یا «إبن عِرس»؟ تصحیح بیتی از دیوان خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.45204.4329

حمید آقاجانی


نگاهی به غم عشق و هویت مظلوم در غزل‌های حیران دُنبُلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.44818.4296

رویین تن فرهمند


روابط بینامتنی داستان گنبد سیاه با قرآن بر پایه‌ی تحلیل لایه‌ی واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.43117.4211

غلامحسین مددی


تحلیل انتقادی گفتمان عرفانی در غزلیات حافظ با تکیه بر فرانقش متنی زبان در زبان‌شناسی سیستمی- نقشی هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.42522.4180

مریم رشیدی؛ سیده مریم روضاتیان


تصحیح و شرح بیتی از دیوان حافظ بر اساس مستندات متنی و شگردهای بلاغی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22099/jba.2023.45230.4332

میثم جعفریان هریس؛ محمدعلی موسی زاده


تحلیل انتقادی گفتمان انوری در قطعه والی گدا براساس رویکرد نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22099/jba.2023.44800.4297

سید سعید صابری مقدم؛ مهدی شریفیان


تهدید، نمودی از قدرت در سخن حافظ!

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22099/jba.2023.46704.4358

امیر مهرابی؛ کاووس حسن لی


شگردهای شاملو در کاربرد تشبیه مرکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22099/jba.2023.45047.4316

زهره احمدی پور اناری