بررسی آماری مقالات مجله‌ی شعر پژوهی( بوستان ادب شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده:
این پژوهش حاصل بررسی و طبقه‌بندی مقالات چاپ شده در سه دوره‌ی اول، دوم، سوم و شماره‌ی اول از دوره‌ی چهارم و مقاله اول از شماره‌ی دوم دوره‌ی چهارم نشریه شعر پژوهی(بوستان ادب) می‌باشد که در مجموع شامل یکصد مقاله از یازده شماره‌ی اول این مجله می‌شود. در این تحقیق، مقاله‌ها از نظر موضوع، مرتبه‌ی علمی نویسندگان، تعداد منابع، میزان استفاده از نظریات غربی، حوزه‌ها‌ی ادبی(سبک‌شناسی، تاریخ-ادبیات، بلاغت، نقد ادبی، نظریه‌ها و مکاتب ادبی و...)، سبک و دوره‌ها‌ی ادبی (خراسانی، سلجوقی، عراقی، هندی و...)، کلاسیک، معاصر، نظم یا نثر بودن منابع مورد تحقیق مورد تحلیل و مقایسه آماری قرارگرفتند و مشخص گردید که منابع مربوط به سبک‌های خراسانی، عراقی و معاصر بیش‌تر از سایر منابع مربوط به دیگر سبک‌های ادبی مورد پژوهش قرارگرفته‌اند و از نظر حوزه‌های ادبی موضوعات نقد و ادبیات داستانی بیش‌تر از سایر حوزه‌ها مورد توجه پژوهندگان بوده‌است و منابع منظوم بیش‌تر از حوزه‌ی نثر مورد پژوهش قرارگرفته‌اند. در بین نویسندگان افراد دارای رتبه های علمی دانشیار و استادیار بیش از سایر رتبه‌های علمی اقدام به تحقیق و ارائه مقاله کرده‌اند و همچنین از بین شاعران و نویسندگان به ترتیب آثار سعدی، حافظ و فردوسی بیش‌تر از بقیه مورد پژوهش قرار گرفته‌اند. در ادامه دلایل گرایش بیش‌تر مقاله نویسان به دوره‌ها یا سبک‌های خاص مورد تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical study of the articles of the poetry research journal (Shiraz Bustan Adab)

نویسندگان [English]

  • Hamid Raisi Sarteshnizi 1
  • masoud forouzande 2
  • seyed kazem mousavi 1
1 -
2 shahrkord University
چکیده [English]

Abstract:
This research was a review and classification of articles published in the first three periods of first, second, third and first issue of the fourth period and the first article from the second issue of the fourth term of the Journal of Poetry Research (Bustan Adab) which includes a total of one hundred articles from the first eleven number of this magazine. In this research, articles in terms of subject, scientific rank of authors, number of sources, the use of Western views, literary fields (Stylistics, history of literature, rhetoric, literary criticism, theories and literary schools, etc.), style and literary courses (Khorasani, Seljuk, Iraqi, Indian, etc.), classical, Contemporary, order or prose of the researched sources were analyzed and compared statistically it was found that the sources related to Khorasani, Iraqi and contemporary styles have been researched more than other sources related to other literary styles in terms of literary fields, And in terms of literary areas, narrative criticism and literature have been considered by researchers more than other fields and poetic sources have been researched more than prose. Among the authors, individuals with the academic ranks of associate professor and assistant professor have done research and presented articles more than other scientific ranks also, among the poets and writers, the works of Saadi, Hafez and Ferdowsi have been studied more than the others, respectively. Then, the reasons for more tendency of essayists to specific courses or styles were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Poetry Research Journal (Bustan Adab)
  • Literary Research
  • Literary Fields
  • Literary Courses
  • Classification
  • articles