نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، اکرم "مانلی"، نشانه سیال؛ بررسی نشانه-معناشناختی شعر "مانلی" نیمایوشیج [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]

ا

 • اسدالهی، خدابخش فراهنجاری نحوی در دیوان شمس تبریزی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • امامی، نصراله دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • امیری خراسانی، احمد بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • امینی، علی سیاوش و سودابه (بررسی تطبیقی موارد مشابه در اساطیر و ادبیات ملل) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 139-166]
 • امینی، محمدرضا بررسی جنبه های حماسی در شعر نیما [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 17-38]
 • امینی، محمدرضا قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 135-150]

ب

ج

 • جعفرپور، میلاد رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 41-66]

ح

 • حسام پور، سعید بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-28]
 • حیدری، حسن بررسی مقایسه‌ای آرای بهار و نیما یوشیج درباره‌ی شعر و شاعری [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 69-86]
 • حیدری، علی جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 67-90]

خ

 • خسروی، اشرف بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 167-186]

د

 • دژم، مهرنوش جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 67-90]
 • دلپذیر، زهرا موتیف آیینه در دیوان خاقانی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]

ر

 • رحمانیان، علی پیوند «زلف» و «دل» و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 61-82]
 • رحیمی، یداله گفتن ناگفتنی‌ها مشکل است(بررسی ناگفته های مولوی در مثنوی معنوی) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 131-150]
 • رحیمی نژاد، کاظم بررسی جنبه های حماسی در شعر نیما [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 17-38]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود نقد و بررسی داستان فرود سیاوش بر اساس رویکرد ساخت شکنی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 39-60]
 • رضوانیان، قدسیه تاثیر جنسیت بر زبان زنان معاصر [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 45-70]
 • رضی، احمد شعر عرفانی و صوفیانه در دوره مشروطیت [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 71-98]
 • رنجبر، جواد بینامتنی قرآنی و روایی در شعر ابن یمین فریومدی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 91-108]
 • ریاحی زمین، زهرا مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 29-52]

س

 • سادات شریفی، سیدفرشید بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-28]
 • سام خانیانی، علی اکبر تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 151-176]
 • سعیدی، عبدالرضا خوانشی لکانی از شعر «ندای آغاز» اثر سهراب سپهری [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 99-118]
 • سعیدی، عبدالرضا نقد و بررسی بیتی از حافظ: «رندان پارسا» یا «پیران پارسا»؟ [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 53-68]

ش

 • شهرویی، سعید نگاهی دیگر به ناسازواری میان اژدهاکشی رستم و اژدهاپیکری درفش وی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 119-144]

ص

 • صالحی، محمدرضا دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • صباغی، علی بررسی مقایسه‌ای آرای بهار و نیما یوشیج درباره‌ی شعر و شاعری [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 69-86]
 • صدری نیا، باقر بررسی تطبیقی «نوروزی‌نامه» عشقی و «نوروزیة» لاهوتی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 109-134]
 • صفری، جهانگیر تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 151-176]
 • صیادکوه، اکبر پیوند «زلف» و «دل» و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 61-82]

ط

ظ

 • ظاهری، ابراهیم تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 151-176]

ع

 • عربی، سجاد بینامتنی قرآنی و روایی در شعر ابن یمین فریومدی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 91-108]
 • علوی مقدّم، مهیار رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 41-66]
 • علیزاده بیگدیلو، منصور فراهنجاری نحوی در دیوان شمس تبریزی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]

غ

 • غفوری، رضا سیمای تهمینه در روایت‌های حماسی ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 145-166]

ق

 • قلی زاده، هادی شعر عرفانی و صوفیانه در دوره مشروطیت [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 71-98]
 • قهارپور، سهراب تجربه‌ی دینی حافظ شیرازی بر اساس نظریه‌ی گلاک و استارک [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 23-44]

ک

 • کافی، غلامرضا بررسی گونه‌های فخر در دیوان طالب آملی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-130]
 • کرمی، محمدحسین نقش سعدی در نام‌آوری شیراز [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 87-112]
 • کرمی، محمدحسین قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 135-150]
 • کمیلی، مختار خواب و رویا در دیوان حافظ [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 167-190]
 • کوثری، حمیدرضا قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 135-150]

م

 • مالگرد، نوشین دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • مشیدی، جلیل گفتن ناگفتنی‌ها مشکل است(بررسی ناگفته های مولوی در مثنوی معنوی) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 131-150]
 • ملک، سروناز تاثیر جنسیت بر زبان زنان معاصر [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 45-70]
 • ملک پائین، مصطفی تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 151-176]
 • مهدوی فر، سعید خـاقـانی شـروانی و بیـت‌المقــدس [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 113-138]
 • موسوی، سیدکاظم تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 151-176]
 • میرقادری، سید فضل اله مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 29-52]

ن

 • نحوی، اکبر سیاوش و سودابه (بررسی تطبیقی موارد مشابه در اساطیر و ادبیات ملل) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 139-166]
 • نوریان، سید مهدی بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 167-186]

و

 • وحیدی، احمدنور مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 29-52]