نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، حسین جنبه‌های رمزی و زبان اشارت در داستان ابراهیم(ع) در متون عرفانی تا پایان قرن هفتم هجری [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 1-20]
 • آیدنلو، سجاد ویژگی‌های روایات و طومارهای نقّالی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-28]

ا

 • ابن الرسول، محمدرضا «انتهای غایت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-26]
 • احمدی دارانی، علی اکبر حافظ‌- نامه (ردیابی برخی از ترکیب‌ها و مضمون‌های شعر حافظ در نامه‌های دیوانی و اخوانی) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-24]
 • اکرمی، محمدرضا سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-52]
 • انصاری، ایوب بررسی ساخت کلان‌دوبیتی‌های باباطاهر همدانی (عریان) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 123-143]

پ

 • پارسا، احمد استعاره‌های ترکیبی، گونه‌ای نویافته از استعاره در سروده‌های خاقانی شروانی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 25-50]
 • پیروز، غلامرضا نوسان‌ زاویه‌ی دید در روایت رمان کولی‌ کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 51-68]

ت

 • توکلی، محمودرضا بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-78]

ج

 • جاهدجاه، عباس بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 27-48]
 • جبری، سوسن حکایت و جهان‌بینی صوفیانه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 69-98]
 • جهانگرد، فرانک نمادشناسی حکایت «بوف و زاغ» کلیله و دمنه بر پایه‌ی اساطیر ایران و هند [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 75-97]
 • جوکار، نجف شناختی تازه از مسعودبک بخارایی از دریچه‌ی اشعار و آثار او [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 21-44]
 • جوکار، نجف دادخواهی در بیابان یا تحلیل قصه‌های شکار در برخی از متون و منظومه‌های ادب فارسی تا قرن هفتم  [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 53-73]

ح

 • حجاری، لیلا نگاهی به ویژگی‌های پسامدرنیستی «داستان ناتمام (A+B)» اثر بیژن نجدی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 99-124]
 • حسام پور، سعید نگاهی ساختارگرایانه به داستان‌های کاووس [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 99-122]
 • حسن لی، کاووس «وای بر من» پلی برای «خانه‌ی سریویلی»(بررسی ساختمان شعر «وای بر من» و پیوند آن با شعر «خانه­ی سریویلی»­ نیما) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 125-145]
 • حسین پناهی، فردین استعاره‌های ترکیبی، گونه‌ای نویافته از استعاره در سروده‌های خاقانی شروانی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 25-50]
 • حیدری، علی ایهام تناسب در قصاید خاقانی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 45-66]

د

 • درزی، علی حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان‌نما [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-166]
 • دهقانیان، جواد نگاهی ساختارگرایانه به داستان‌های کاووس [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 99-122]

ر

 • رشیدی، ناصر بررسی ساخت کلان‌دوبیتی‌های باباطاهر همدانی (عریان) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 123-143]
 • رضایی، لیلا بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 27-48]
 • رضی مصطفوی نیا، سیدمحمد بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-78]
 • روحانی، مسعود بررسی کارکردهای تکرار در شعر معاصر (با تکیه بر شعر سپهری، شاملو و فروغ) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 145-168]

ز

 • زراعتی، سمانه جنبه‌های رمزی و زبان اشارت در داستان ابراهیم(ع) در متون عرفانی تا پایان قرن هفتم هجری [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 1-20]
 • زرکوب، منصوره نقدی بر کتاب امثال و حکم دهخدا با تکیه بر معادل‌یابی امثال عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 89-114]

س

 • سبزیان پور، حمید بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 49-76]
 • سبزیان پور، حمید نگاهی به پندهای مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن بر ادب فارسی و عربی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 147-178]
 • سپهری عسکر، معصومه بررسی شیوه‌ی به‌کارگیری جریان سیال‌ذهن در رمان سنگ‌صبور، اثر صادق‌ چوبک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 169-190]

ص

 • صدیقی، مصطفی نمادشناسی حکایت «بوف و زاغ» کلیله و دمنه بر پایه‌ی اساطیر ایران و هند [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 75-97]
 • صراحتی جویباری، مهدی گونه ‏هایی از هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 179-206]
 • صفری، حکمت اله نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 173-199]

ط

 • طاهری، علیرضا جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 77-102]
 • طاهری، محمد بررسی شیوه‌ی به‌کارگیری جریان سیال‌ذهن در رمان سنگ‌صبور، اثر صادق‌ چوبک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 169-190]

ع

 • عبدالهی، منیژه بررسی تصویرپردازی در حکایتی از کلیله و دمنه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 103-118]

غ

 • غفوری، رضا ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 167-186]

ف

 • فروزنده، مسعود بررسی جریان سیال ذهن در داستان‌های به کی سلام کنم؟ و شوهر امریکایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 119-138]
 • فروغی پویا، اعظم ایهام تناسب در قصاید خاقانی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 45-66]

ق

 • قاسمی، پروین نگاهی به ویژگی‌های پسامدرنیستی «داستان ناتمام (A+B)» اثر بیژن نجدی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 99-124]

ک

 • کاظمی نجف آبادی، سمیه «انتهای غایت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-26]
 • کولیوند، فاطمه تحلیل و بررسی سمبل‌های اجتماعی در سروده‌های امیرهوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 139-158]

گ

 • گلستان، طیبه نمادشناسی حکایت «بوف و زاغ» کلیله و دمنه بر پایه‌ی اساطیر ایران و هند [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 75-97]

م

 • محبی، ابراهیم سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-52]
 • محسنی، مرتضی گونه ‏هایی از هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 179-206]
 • محمدی، علی تحلیل و بررسی سمبل‌های اجتماعی در سروده‌های امیرهوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 139-158]
 • محمودی، خیراله ذکر وجودی و شهودی در عرفان اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 207-228]
 • محمودی، سلمان بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-78]
 • مقدسی، زهرا نوسان‌ زاویه‌ی دید در روایت رمان کولی‌ کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 51-68]
 • منصوری، مجید درباره‌ی برخی ابیات منتسب به رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 159-172]
 • مهدی بیرقدار، راضیه حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان‌نما [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-166]
 • موحدی، محمدرضا صائب و بررسیِ طول و عرض زندگی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • میرباقری فرد، علی اصغر نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 173-199]

ن

 • نحوی، اکبر ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 167-186]
 • نیکروز، یوسف بررسی چند واژه‌ی لری منطقه‌ی کهگیلویه و بویراحمد در شاهنامه‌ی فردوسی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 187-202]

و

ه

 • هاشمی، سیدمرتضی نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 173-199]
 • هراتیان، اکرم حافظ‌- نامه (ردیابی برخی از ترکیب‌ها و مضمون‌های شعر حافظ در نامه‌های دیوانی و اخوانی) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-24]

ی

 • یدملت، زینب جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 77-102]