نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی دارانی، علی اکبر از کتابت تا وزارت (بررسی اهمیت و نفوذ کاتبان و دبیران در تمدن اسلامی) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 157-172]
 • اسعدی، مریم الساادات خانواده در قابوس‌نامه [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 31-49]
 • اکبری ندمانی، هیبت اله خویشکاری‌های مشترک فلز و آب و آتش در اساطیر و باورهای ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 191-210]
 • امامی، نصراله رابطه‌ی تجلّی با محبّت و معرفت(با تأکید بر مرصادالعباد نجم‌الدین رازی) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • امینی، محمدرضا تحلیلی از شعر حافظ بر اساس اصول نقد ادبی آی. ا. ریچاردز [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-35]
 • امینی لاری، لیلا عروج نفس به مشرق وجود در بینش اشراقی و دیدگاه عرفانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-25]

ب

 • بارانی، محمد ارتباط برون‌متنی و درون‌متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی (تاثیرپذیری‌های عماد کرمانی از سعدی شیرازی)   [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 79-97]
 • باقی نژاد، عباس شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهری [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 201-221]
 • بی نظیر، نگین درهم‌تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت تحلیل موردی: داستان «گیاهی در قرنطینه» [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 29-46]

پ

 • پارسا، سید احمد ریخت‌شناسی حکایت‌های کلیله و دمنه‌ی نصراللّه منشی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 47-77]

ح

 • حسینی، زهرا اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 27-63]

خ

 • خاتمی، سیدهاشم تصویرآفرینی عارفانه در غزلیات ‌‌«فیض کاشانی» [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 37-74]
 • خسروی، اشرف نماد و جایگاه آن در بلاغت فارسی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-30]
 • خلیل هومن، ابراهیم بررسی سیر تحول شیوه‌های روایت و زاویه‌ی دید در داستان‌های کوتاه سیمین دانشور [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-199]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم ارتباط برون‌متنی و درون‌متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی (تاثیرپذیری‌های عماد کرمانی از سعدی شیرازی)   [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 79-97]

د

 • درپر، مریم تحلیل روابط شخصیت‌ها در منظومه‌ی لیلی و مجنون نظامی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-89]
 • دهرامی، مهدی ارتباط برون‌متنی و درون‌متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی (تاثیرپذیری‌های عماد کرمانی از سعدی شیرازی)   [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 79-97]
 • دهقانی، ناهید بررسی ساختار متن در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 147-171]

ذ

 • ذوالفقاری، حسن زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌های فارسی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 51-82]

ر

 • رحمانی، فاتح بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته‌های روان‌تحلیل‌گری [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 91-119]
 • رحمانی، کیومرث نقد مکتبی داستانهای صادق هدایت [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 143-178]
 • رستمی، فرشته ساختار «صدا» در داستان‌های مندنی‌پور: نقش «زاویه دید» در «صدا»ی داستان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 99-125]
 • رضایی، فرزین بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته‌های روان‌تحلیل‌گری [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 91-119]
 • رضی، احمد درهم‌تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت تحلیل موردی: داستان «گیاهی در قرنطینه» [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 29-46]
 • روضاتیان، مریم نقد و تحلیل کهن‌الگوی نقاب با توجه به رفتارهای ملامتی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • ریاحی زمین، زهرا اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 27-63]

ز

 • زرقانی، سیدمهدی تکوین تدریجی سنّت نگارش تاریخ ادبی ایران [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 75-101]

س

 • سبزعلی پور، جهاندوست فهمی از رندی‌های حافظ  (نگاهی دیگر به ایهام تبادر در شعر حافظ) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 127-146]

ش

 • شریفیان، مهدی نقد مکتبی داستانهای صادق هدایت [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 143-178]
 • شفیعیون، سعید پژوهشی نو در احوال و آثار سراج الدین علیخان آرزو [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-106]

ص

 • صدری نیا، باقر بررسی سیر تحول شیوه‌های روایت و زاویه‌ی دید در داستان‌های کوتاه سیمین دانشور [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-199]
 • صلواتی، لیلا ریخت‌شناسی حکایت‌های کلیله و دمنه‌ی نصراللّه منشی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 47-77]
 • صیادکوه، اکبر بررسی عنصر شخصیت در حکایت‌های بوستان سعدی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 107-131]

ظ

 • ظهیر امامی، پریسا بررسی عنصر شخصیت در حکایت‌های بوستان سعدی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 107-131]

ع

 • علیزاده، ناصر شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهری [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 201-221]

غ

 • غفوری، رضا نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه‌ی فردوسی با پژوهش‌های تاریخی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 173-184]
 • غلامرضایی، محمد رابطه‌ی تجلّی با محبّت و معرفت(با تأکید بر مرصادالعباد نجم‌الدین رازی) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • غلام زاده، داوود بازنمایی اسطوره‌‌ی صعود در شاهنامه‌ی فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 103-117]

ک

گ

 • گنجی، نرگس «مصاحبت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 119-136]

م

 • ماه وان، فاطمه تأثیر صورخیال ادبی برنگارگری مکتب شیراز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 161-184]
 • محققی، عبدالمجید رابطه‌ی تجلّی با محبّت و معرفت(با تأکید بر مرصادالعباد نجم‌الدین رازی) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • محمدبیگی، شاهرخ معرفی و بررسی نسخه‌ی خطی ترجمه‌ی فارسی قرآن مجید کتابخانه‌ی مسجد جامع کبیر صنعاء [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 137-156]
 • محمدی، حسین خویشکاری‌های مشترک فلز و آب و آتش در اساطیر و باورهای ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 191-210]
 • محمدی، معصومه نقش انشا در زبان عرفانی (بررسی و تحلیل نقش انشا در آثار فارسی عین‌القضات همدانی) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 185-208]
 • مرادی، محمدهادی بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته‌های روان‌تحلیل‌گری [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 91-119]
 • مظاهری، جمشید از کتابت تا وزارت (بررسی اهمیت و نفوذ کاتبان و دبیران در تمدن اسلامی) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 157-172]
 • میرباقری فرد، سیدعلی اصغر نقش انشا در زبان عرفانی (بررسی و تحلیل نقش انشا در آثار فارسی عین‌القضات همدانی) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 185-208]
 • میرباقری فرد، علی اصغر نقد و تحلیل کهن‌الگوی نقاب با توجه به رفتارهای ملامتی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]

ن

 • نجفیان، آزاده بررسی عنصر شخصیت در حکایت‌های بوستان سعدی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 107-131]
 • نحوی، اکبر بررسی ساختار متن در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 147-171]
 • نحوی، اکبر نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه‌ی فردوسی با پژوهش‌های تاریخی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 173-184]
 • نصر اصفهانی، محمدرضا از کتابت تا وزارت (بررسی اهمیت و نفوذ کاتبان و دبیران در تمدن اسلامی) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 157-172]
 • نظری، جلیل نگاهی به خردنامه و شناسایی کسانی که در آن ذکر شده‌اند [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 173-189]
 • نیکدار اصل، محمدحسین بررسی گونه‌های فخر در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 223-248]
 • نیکوبخت، ناصر خویشکاری‌های مشترک فلز و آب و آتش در اساطیر و باورهای ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 191-210]

ی

 • یاحقی، محمدجعفر تحلیل روابط شخصیت‌ها در منظومه‌ی لیلی و مجنون نظامی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-89]
 • یاحقی، محمدجعفر تأثیر صورخیال ادبی برنگارگری مکتب شیراز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 161-184]