تماس با ما

نشانی: شیراز، پردیس دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله بوستان ادب (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، صندوق پستی: 1119، کدپستی: 71945.

جهت ارتباط با دفتر مجله و مدیر اجرایی فقط از طریق پست الکترونیک زیر :

پست الکترونیک: boostan@rose.shirazu.ac.ir اقدام نمایید.

برای اشتراک نسخه های چاپی مجله لطفا برای اشتراک هر شماره برای دانشجویان، هیأت علمی ، کتابخانه‌ها: 2000000 ریال و سالانه 1000000 ریال به

حساب بانک مرکزی ایران

شماره شبا: 530100004001071603020506

شماره شناسه مجلات: 368071658115100141400285037100

به نام  دانشگاه شیراز-مجلات واریز نموده و فیش مربوطه را به همراه آدرس پستی و کدپستی 10 رقمی به ایمیل مجله boostan@rose.shirazu.ac.ir ارسال نمایید. 

تلفن: 36134287-071 (زمان پاسخگویی به تلفن: 8 تا 12 ظهر)


CAPTCHA Image