چاپ شماره پاییز 91 بوستان ادب

شماره 13 مجله بوستان ادب (پاییز 91) به چاپ رسید این شماره آخرین شماره مجله از مقالات حوزه نثر است (که تاریخ پذیرش آنها مربوط به گذشته بوده است) و از این پس شماره های جدید مجله تنها مقالات حوزه شعرپژوهی را به چاپ می رساند. و برای دریافت مقاله جدید نیز فقط مقالات شعرپژوهی مورد بررسی و چاپ قرار خواهند گرفت.