نویسنده = سید شهاب الدین حسینی
تعداد مقالات: 1
1. سبک شناسی گفتمان راوی در بوستان سعدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-140

مهدی شریفیان؛ سید شهاب الدین حسینی