نمادشناسی حکایت «بوف و زاغ» کلیله و دمنه بر پایه¬ی اساطیر ایران و هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه هرمزگان