پرسش‌های متداول

روند داوری معمولا چه مدتی طول می کشد؟

از 4 ماه تا 6 ماه

چگونه می توانم از زمان چاپ و نمایه مقاله خود مطلع شوم؟

برای اطلاع از زمان چاپ و نمایه مقالات به قسمت مقالات آماده انتشار سامانه مراجعه نمایید.

چه مدت زمانی برای بازنگری مقاله فرصت دارم؟

15 روز و با موافقت سردبیر تا یک ماه

آیا می توانم نام داوران مقاله خود را بدانم؟

خیر داوری در این مجله به صورت محرمانه است.

چگونه می توانم از شرایط بررسی مقاله در این مجله مطلع شوم؟

لطفا به قسمت راهنمای نویسندگان در سامانه مراجعه نمایید.