اخبار و اعلانات

انتشار شماره تابستان 96 مجله شعرپژوهی

چاپ شماره 32 مجله شعرپژوهی(بوستان ادب)، تابستان 96

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 30 و 31 مجله

شماره زمستان 95 و بهار 96 به چاپ رسید

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 26 شعرپژوهی

چاپ شماره 26، مربوط به زمستان 94مجله شعرپژوهی بوستان ادب

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 25

چاپ شماره پاییز 94 

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 24 مجله شعرپژوهی تابستان 94

چاپ شماره 24 مجله شعرپژوهی تابستان 94

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 21 مجله

چاپ شماره 21 پاییز 93 مجله شعرپژوهی شیراز

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 20 بوستان ادب

چاپ شماره 20- تابستان 1393 مجله شعرپژوهی بوستان ادب

مطالعه بیشتر

چاپ مجله شعرپژوهشی بوستان ادب، شماره 19 - بهار 1393

چاپ مجله شعرپژوهشی بوستان ادب، شماره 19 - بهار 1393 برای مشاهده فایلها به آرشیو مجله مراجعه نمایید

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 18 بوستان ادب

چاپ شماره 18 زمستان 92 مجله شعرپژوهی (بوستان ادب) برای مشاهده فایل مقالات لطفا به آرشیو سامانه مراجعه نمایید.

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 17 مجله شعرپژوهی بوستان ادب (پاییز 92)

چاپ شماره 17 مجله شعرپژوهی بوستان ادب (پاییز 92) برای مشاهده مقالات این شماره به آرشیو سامانه مراجعه فرمایید

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 16 مجله بوستان ادب (تابستان 92)

برای مشاهده فایلها به قسمت آرشیو مقالات مراجعه نمایید

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 15 مجله شعرپژوهی (بوستان ادب)

بر اساس نظر کمیسیون محترم نشریات کشور از شماره 15، این مجله با نام شعرپژوهی منشر خواهد شد.

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 14 (زمستان 91) مجله

برای کسب اطلاعات بیشتر به آرشیو مجله مراجعه شود

مطالعه بیشتر

چاپ شماره پاییز 91 بوستان ادب

شماره 13 مجله بوستان ادب (پاییز 91) به چاپ رسید این شماره آخرین شماره مجله از مقالات حوزه نثر است (که تاریخ پذیرش آنها مربوط به گذشته بوده است) و از این پس شماره های جدید مجله تنها مقالات حوزه شعرپژوهی را به چاپ می رساند. و برای دریافت مقاله جدید نیز فقط مقالات شعرپژوهی مورد بررسی و چاپ قرار خواهند گرفت.

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 11 مجله (بهار 91)

چاپ شماره 11 مجله (بهار 91)

مطالعه بیشتر

چاپ شماره جدید

آخرین شماره مجله شماره 11 (بهار 91) به زینت چاپ آراسته شد.

مطالعه بیشتر