فرایند پذیرش مقالات

فرایند بررسی مقاله

1.  نویسندگان ضروری است جهت ارسال مقاله ابتدا در این سامانه، ثبت نام نموده و با سپس با نام کاربری و رمز ورود که از طرف سامانه به ایمیل ایشان ارسال می شود، وارد سامانه شده و از قسمت ارسال مقاله (در صفحه اول) اطلاعات مقاله را وارد کنند. توجه داشته باشید که قبل از ثبت مقاله حتما قسمت راهنمای نویسندگان در صفحه اول مطالعه شود. پس از ثبت مقاله نویسنده مسئول می تواند  جهت پی‌گیری وضعیت مقاله نیز به این سامانه مراجعه نموده و از  وضعیت مقاله خود مطلع شود.

2. مقاله‌های دریافتی نخست از سوی هیأت تحریریه بررسی و در صورت برخورداری از شایستگی­های اولیه، جهت پرداخت هزینه بررسی برای نویسنده بازگردانده می شود. هزینه بررسی اولیه مقاله مبلغ 2000000 (دویست هزار تومان) می باشد که باید به شماره حساب معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز (شماره حساب در قسمت تماس با ما سامانه آمده است) واریز شود.

3. پس از پرداخت هزینه توسط نویسنده، و ارسال دیگر مدارک از جمله (فرم تعهدنامه، فرم تعارض منابع، فرم مجوز کپی رایت و فرم گواهی مشابهت یابی) مقاله برای  ارزیابی به سه نفر از داوران صاحب‌نظر سپرده خواهد شد. برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسنده/ نویسندگان از مقاله حذف می‌شود.

4. پس از اینکه نتایج داوری از سوی داوران به مجله ارسال شده این نتایج در جلسه هیات تحریریه مطرح شده و نتیجه در صورتی که نیاز به اصلاحات داشته باشد  یا عدم پذیرش گرفته باشد،  به نویسنده اعلام خواهد شد.

5. اگر مقاله برای اصلاحات به نویسنده ارسال شود نویسنده می تواند حداکثر به مدت 15 روز اصلاحات مقاله را بر اساس نظر داوران اعمال نموده و فایل اصلاح شده را به همراه پاسخ به داوران به مجله ارسال کند.

6. سپس پاسخ اصلاحات نویسنده از سوی مجله به داور نهایی ارسال می شود و پس از پاسخ داور نهایی ، نتیجه داوری نهایی در جلسه مطرح شده و پذیرش یا عدم پذیرش مقاله به نویسنده اعلام می شود.

7- در این مرحله نامه پذیرش از سوی سامانه به همراه درخواست مبلغ 3000000 (سیصد هزار تومان) بابت هزینه های پذیرش  و نمایه سازی ارسال می شود که نویسنده می بایست هزینه مربوطه را پرداخت و تصویر فیش واریزی را به همراه چکیده مبسوط انگلیسی مقاله (که شرایط آن در قسمت راهنمای نویسندگان آمده است)  به ایمیل مجله ارسال کند. 

8- پس از آن که تصویر فیش و چکیده مبسوط به ایمیل مجله ارسال شد، نامه پذیرش با مهر و امضای سردبیر برای نویسنده مسئول ارسال شده و چکیده مقاله در قسمت مقالات آماده انتشار سامانه نمایه شده و در نوبت قرار خواهد گرفت.

9- زمانی که نوبت نمایه شدن مقاله رسید، مقاله توسط ویراستار مجله ویراستاری علمی و ادبی شده و در صورتی که نیاز به بازنگری نهایی توسط نویسنده بود برای ایشان ارسال خواهد شد و نهایتا پس از تایید نهایی نویسنده مسئول و تایید نهایی سردبیر مجله، مقاله در شماره موردنظر نمایه خواهد شد.

توجه توجه: در راستای حمایت از پژوهشگران جوان، مجله شعرپژوهی،  برای مقالاتی که نویسنده/نویسندگان آن (تمام ترکیب مولفان) دانشجو باشند،  در مراحل پرداخت هزینه های داوری و پذیرش مقاله، پنجاه درصد تخفیف درنظر می گیرد.