بررسی سیر تحول شیوه‌های روایت و زاویه‌ی دید در داستان‌های کوتاه سیمین دانشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده

 جایگاه ویژه‌ی سیمین دانشور در حوزه‌ی ادبیّات داستانی، پیش‌گامی او در عرصه‌ی ادبیّات زنان و سهمی که وی در ارتقای سطوح مختلف این دو حوزه داشته است، پژوهش در جوانب گوناگون آثار وی را الزام می‌کند.
     تأمّل در آثار  دانشور مؤید آن است که وی در طول دوران فعالیت ادبی خویش، با استفاده از شیوه‌ها و شگردهای متنوع، وجوه هنری داستان‌های خود را تعالی بخشیده است. در این مقاله، برآنیم تا ضمن اشاره به موارد فوق، سیر تحول و تکامل «روایت» و «زاویه‌ی دید» را در داستان‌های کوتاه او مطالعه و بررسی کنیم. این بررسی نشان می‌دهد که دانشور از نخستین مجموعه‌ی داستان کوتاه خود تا واپسین مجموعه‌ی داستانی خویش، از چه مراحلی عبور کرده و چگونه با اتّخاذ شگردهای گوناگون هنری، «زاویه‌ی دید» و شیوه‌ی روایت‌گری داستان‌هایش را تنوّع و تکامل بخشیده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Line of Transformation of "Narrative" and "Viewpoint" in Simin Daneshvar's Short Stories

چکیده [English]

         The special position of Simin Daneshvar in the realm of Short Story, her priority in the scope of feminist literature, and her contribution to developing different levels of these two areas make it urgent to investigate different aspects of her works.
         Deliberating on Daneshvar's works affirms that she, during her literary activity, by using varied methods and approaches, has advanced the artistic aspects of her stories. The aim of the present study is, hence, to examine the line of development and transformation in "Narrative" and "Viewpoint" in her short stories.  The study illustrates the stages Daneshvar has gone through from the first collection of her short stories to the last collection, and how she, by using varied artistic approaches, has managed to advance the viewpoint and the narratives of her stories.
Keywords: 1.Simin Daneshvar; 2.Short Story; 3.Narrative; 4.Viewpoint; 5.Post Modern.

پاینده، حسین. (1382) گفتمان نقد ادبی. تهران: زرنگار.
پاینده، حسین. (1387) «آخرین داستان شهرزاد». ماهنامه‌ی فردوسی، شماره 56.
تولان، مایکل. (1386) روایت‌شناسی: درآمدی بر زبان‌شناختی ـ انتقادی. ترجمه‌ی سیده فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران: سمت.
دانشور، سیمین. (1327) آتش خاموش. تهران: علمی.
دانشور، سیمین. (1366) «یاد جلال آل‌احمد». کیهان فرهنگی، سال 4، شماره 6.
دانشور، سیمین. ( 1373) «نمی‌خواستم نویسنده‌ی تک اثر باشم». گردون، سال 5، شماره 37-38.
دانشور، سیمین. (1376) از پرنده‌های مهاجر بپرس. تهران: نشر کانون.
دانشور، سیمین. (1380) به کی سلام کنم؟. تهران: خوارزمی.
دانشور، سیمین. (1381) شهری چون بهشت. تهران: خوارزمی.
دانشور، سیمین. (1386) انتخاب. تهران: قطره.
شمیسا، سیروس. (1381) نقد ادبی. تهران: فردوس.
گلشیری، هوشنگ. (1376) جدال نقش با نقاش. تهران: نیلوفر.
گرین، گیت ـ لبیهان، جیل. (1383) درسنامه‌ی نظریه و نقد ادبی. ترجمه‌ی گروه مترجمان، ویراستار حسین پاینده، تهران: روزنگار.
لوئیس، بری (1383) مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان. ترجمه‌ی حسین پاینده، تهران: روزنگار.
میرصادقی، جمال. (1380) عناصر داستان. تهران: سخن.
میرصادقی، جمال. (1383) سیمین دانشور و قصه‌نویسی، بر ساحل جزیره‌ی سرگردانی. به کوشش علی دهباشی، تهران: سخن.
میرعابدینی، حسن. (1383) صد سال داستان‌نویسی در ایران. تهران: چشمه.