بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از آخرین مجموعه های سهراب سپهری، «ما هیچ ما نگاه» است که از نظر زبان، بیان، ساختار و تصاویر شعری، با دیگر مجموعه های شعری او تفاوت آشکاری دارد. در دیگر آثارش، او از آموزه های ادیان مشرق زمین، مکاتب غربی همچون: رمانتیسم، امپرسیونیزم و سوررئالیسم بهره گرفته است. در کتاب اخیر، اندیشه های پست مدرنیسم و تأثیرپذیری او از این نحله فکری کاملا نمود یافته است از جمله: بیهوده انگاری علم آموزی برای رفاه و سعادت بشر، آشفتگی دز تخیل و ستیز با نظم و خردورزی، ترسیم شعر و روایت به شکلی از هم گسیخته و جدا از هم، کنار زدن طبیعت واقعی اشیا در راستای بیان مفاهیم گنگ، کاربرد زبانی پیچیده و مشوش، چینش واژه ها بدون هیچ گونه ارتباط منطقی، حذف محتوا، از میان برداشتن موازین شعر سنتی، سرکوب واقعیت و معنا و بلاخره پارانویا ، که شیوه ای در اندیشه و احساس است و در قالب های هذیان گویی و شالوده شکنانه خود را آشکار می سازد.
در این پژوهش قصد بر آن است تا به روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد توصیفی - تحلیلی به بازتاب مؤلفه های پست مدرنیسم در مجموعه « ما هیچ ما نگاه » سهراب سپهری بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Postmodernism in Sohrab Sepehri's Us Nil, Us a Look

نویسندگان [English]

  • mohammad talebi 1
  • Tahereh sadeghi Tahsili 2
1 M.A in Persian language and Literature at Lorestan University
2 assistant professor Persian Language Litreture Lorestan University
چکیده [English]

 
 
M. Talebi*               T. Sadeghi Tahsili**
Lorestan University
 
 
Abstract
Us Nil, Us a Look is one of the last collections of Sohrab Sepehri's poetry very much different from his other collections with regards to language, expression, structure and imagery. In his other poems, he made use of teachings of eastern religions as well as romanticism, impressionism and surrealism. In Us Nil, Us a Look the influence ofpostmodernism is prominent, for example, uselessness of learning for prosperity, confusion in imagination and rebellion against discipline and logic, putting aside the reality for vague expressions, complex use of language, structure of words with no logical meaning, and paranoia expressed in deconstructing forms. In this study elements of postmodernism in Us Nil, Us a Look  are discussed.
 * MA Student of Persian Language & Literature, mohammadtalebi.35313531@gmail.com


** Assistant Prof of Persian Language & Literature, sadeghi.tahsili@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Postmodernism
  • Sohrab Sepehri
  • poetry
  • Us Nil
  • Us a Look
احمدی، بابک. (1386 ). ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز.
اولیایی، هلن. ( 1389). «مدرنیسم و پسامدرنیسم در آثار داستان کوتاه‌نویسان معاصر ایران». کتاب ماه ایران، شماره‌ی 158، صص84-95.
باباچاهی، علی. (1375).«با نو آمدگان و نوآوران شعر». آدینه، شماره­ی113،صص125-140.
باومن، زیگموند. (1393). اشارت‌های پست مدرنیته. ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: ققنوس.
پارسا، خسرو. (1394). پسامدرنیسم در بوته‌ی نقد. تهران: آگاه.
پیروز، غلام‌رضا؛ خادمی کولایی، مهدی و مقدسی، زهرا. (1394). «پسامدرنیسم ایدئولوژیک در رمان دفاع مقدس». نامه‌ی فرهنگستان، دوره‌ی 1، شماره‌ی 2، صص68-94.
تدینی، منصوره. (1388). پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران. تهران: علم.
جیمسون، فردریک. (1386). پست مدرنیسم. ترجمه­ی محمدی، مجیفرهنگ، رجایی و فاطمه گیوه چیان، تهران: هرمس.
حقوقی، محمد. (1378). شعر زمان ما 3 (سهراب سپهری). تهران: سیمای دانش.
خسروی­شکیب، محمد و یاراحمدی، مریم. (1391). «گزاره­های پست­مدرنیسم در ذهن و زبان فروغ فرخزاد». مطالعات بلاغی، سال 3، شماره‌ی5، صص63-82.
داد، سیما. (1385). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
دان، رابرت جی. (1393). نقد اجتماعی پست مدرننیته بحران های هویت. ترجمه‌ی صالح نجفی، تهران: پردیس دانش.
دیانوش، ایلیا. (1385). برهنه با زمین، فرهنگ گزین­گویه­ها و ناگفته­های سهراب سپهری. تهران: مروارید.
رشیدیان، عبدالکریم. (1393). فرهنگ پسامدرن. تهران: نی.
روزبه، محمدرضا. (1381). ادبیات معاصر (شعر). تهران: روز.
رؤیایی، یدالله.(1344). شعرهای دریایی. گزیده­ی شعرهای1340-1344، تهران:  مروارید.
زهره­وند، سعید. (1396). جریان­شناسی شعر دهه­ی هفتاد. تهران: روزگار.
سپهری، سهراب. (1371). هشت کتاب. تهران: ثالث.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1385). موسیقی شعر. تهران: آگاه.
شمیسا، سیروس. (1376). نگاهی به سهراب. تهران: مروارید.
طاهری، قدرت­الله. (1374). «پست­مدرنیسم و شعر معاصر ایران». پژوهش­های ادبی، دوره‌ی 2، شماره­ی 8، صص29-50.
طیّب، محمود. (1394). مدرنیزم و پست­مدرنیزم در غزل امروز ایران. تهران: زیتون سبز.
عابدی، کامیار. (1384). از مصاحبت آفتاب: زندگی و شعر سهراب سپهری. تهران: ثالث.
عباسی، حبیب­الله. (1378). سفرنامه­ی باران، نقد و تحلیل گزیده­ی شفیعیکدکنی. تهران: روزگار.
علیزاده، ناصر و نظری اتامق، طاهره. (1396). «مولفه های پست‌مدرنیستی در غزلیات حافظ شیراز». زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، دوره‌ی70، شماره‌ی 235، صص153-180
فتوحی رود معجنی، محمود. (1386). بلاغت تصویر. تهران: سخن.
فوکو، میشل. (1369). نقد تکوینی. ترجمه­ی محمدتقی غیاثی، تهران: بزرگمهر.
کانر، استیون. (1394). پست مدرنیسم و غیره. ترجمه‌ی علی معصوی و شاپور جورکش، تهران: چشمه.
گلشیری، سیاوش. (1389). «پست مدرنیسم در آثار ادبیات معاصر ایران». پژوهشنامه‌ی فرهنگ و ادب، سال 6، شماره‌ی10. صص242-287.
لایون، دیوید. (1380). پسامدرنیته. ترجمه­ی محسن حکیمی، تهران: آشیان.
لیوتار، ژان فرانسوا. (1394). از مدرنیسم تا پست­مدرنیسم. ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
مک کافری، لری (1379). ادبیات داستانی پسامدرن. گزینش و ترجمه‌ی پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
مک­هیل، برایان. (1383). «گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم». در مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، گردآورنده و مترجم: حسین پاینده، تهران: روزنگار.
نوذری، حسینعلی. (1380). مدرنیته و مدرنیزم (ترجمه). مجموعه مقالات در سیاست، فرهنگ و نظریه‌ی اجتماعی، تهران: مرکز.
هوور، پل. (1394). شعر پست­مدرن. ترجمه­ی علی قنبری، تهران: بوتیمار.