بررسی شیوۀ بازنمایی زنان در هفتاد سنگ قبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

کتاب شعر هفتاد سنگ قبر اثر یدالله رویایی، مجموعه‌ای از سنگ قبرها و کتیبه‌هاست. هر سنگ در این کتاب مخصوص یک نام است که در ذهن شاعر جایگاه ویژه‌ای داشته و بخشی از هویّت فکری او بوده است. بر روی هر سنگ نیز اشیایی وجود دارد. هر سنگ قبر یک متن است و می‌تواند به اعتبار نام و اشیایی که روی آن قرار دارد خوانش شود. در میان نامهایی که در کتاب آمده است، هفده نام زنانه وجود دارد. هدف این پژوهش بازخوانی سنگ قبرهایی است که به نام زنان آمده است و با تکیه بر نظریات نقد ادبی زن محور، بر انگاره‌های زنانه‌ای که محصول بازنمایی ساختاری شاعر هستند، متمرکز است. این خوانش نشان می‌دهد که در هفتاد سنگ قبر، بررسی روابط دلالتی و نظام‌های معنادار، کلمات و تصاویر، عواطف و ارزش‌ها، نشان دهندۀ ورود زنان به حوزه‌ی زبان و تفکّر است. رویایی در بازنمایی انگاره‌های زنان در هفتاد سنگ قبر، از محدوده‌ی جسم و پیکر عبور کرده، در حوزه‌ای زبانی، که در درجه‌ی اول، نام‌ها آن را می‌سازند، وارد بافت فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ای شده است و در نوع خود ساختارشکن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the method of representation of women in seventy tombstones

نویسنده [English]

  • Narges Bagheri
چکیده [English]

Seventy Tombstones by Yadollah Royayee, is a collection of tombstones and inscriptions. In this book, each stone is specified for a name which has occupied a special place in the poet’s mind and has become part of his intellectual identity. There are objects on each stone. Each tombstone is a text and can be read on the grounds of name and objects which are on it. Among the names mentioned in the book, there are seventeen feminine names. This study attempts to review the tombstones which have feminine names. Drawing upon woman-oriented critical theories, this research is based on feminine notions which are the products of the poet’s structural representations. This reading indicates that in Seventy Tombstones, implied relationships and meaningful systems, words and images, emotions and values signify women’s entrance into the realm of language and thought. In representing feminine notions, Royayee' Seventy Tombstones is deconstructive in that it surpasses the restrictions of body, and penetrates into the discursive web of culture and society within the domain of language which is itself constructed by names.
Keywords: Contemporary Poetry, Women, Yadollah Royayee, Seventy Tombstones

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Poem
  • Women
  • Yadu'llah Royayee
  • Seventy Tombstones
آبرامز، ام.اچ. (1385). «نقد ادبی فمینیستی». ترجمه‌ی سمانه واصفی، چیستا، سال 23، شماره 230، صص 788-795.
اسپیواک، گایاتری چاکراورتی. (1382). نقد ادبی فمینیستی؛ فمینیسم و دانش‌های فمینیست. ترجمه‌ی عباس یزدانی، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
استریناتی، دومینیک. (1384). مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه. ترجمه‌ی ثریا پاک‌نظر، تهران: گام نو.
 پاینده، حسین. (1376). «نقدی فمینیستی بر داستان رویای یک ساعته». ادبیات داستانی، سال 6، شماره 43، صص 122-124.
تایسن، لویس. (1387). نظریه‌های نقد ادبی معاصر. ترجمه‌ی مازیار حسین‌زاده و فاطمه حسینی، تهران: نگاه امروز و حکایت قلم نوین.
تانگ، رزمری. (1387). درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی. ترجمه‌ی منیژه نجم عراقی. تهران: نی.
جوادی یگانه، محمدرضا و کشفی، سیدعلی. (1386). «نظام نشانه‌ها در پوشش». مطالعات راهبردی زنان، سال 10، شماره 38، صص62-87.
 
 
حسینی، مریم و جهانبخش، فرانک. (1389). «سیمای زن در رمان‌های برگزیده‌ی محمد محمدعلی با تأکید بر نقد ادبی فمینیستی». نشریه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، سال 2، دوره1، شماره 3، صص79-98.
 حق‌شناس، علی‌محمد و عطاری، لطیف. (1386). «نشانه‌شناسی شعر». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال 39، شماره 183، صص19-45.
رابینز، روت. (1389). فمینیسم‌های ادبی. ترجمه‌ی احمد محجوب، تهران: افراز.
رویایی، یدالله. (1384). هفتاد سنگ قبر. تهران: داستان‌سرا.
ریترز، جرج. (1380). نظریه‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: علمی.
کرس‌میر، کارولین. (1387). فمینیسم و زیبایی‌شناسی. ترجمه‌ی افشنگ مقصودی، تهران: گل‌آذین.
کلینز، مری. (1388). درسنامه‌ی نظریه‌ی ادبی. ترجمه‌ی جلال سخنور و دیگران، تهران: اختران.
کمالی، افسانه. (1382). «فمینیسم محض: بازخوانی مفاهیم به سبک فمینیستی». مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 10، شماره 3، صص 153-160.
قادری، نصرالله.(1384). «مقدمه‌ای بر نقد فمینیستی». مجله‌ی نمایش، سال 16، شماره 78، صص 60-61.
گیل، دیوید. بریجت ادمز. (1383). الفبای ارتباطات. ترجمه‌ی رامین کریمیان، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
عطایی آشتیانی، زهره. (1385). «زیبایی‌شناسی در تحلیل جنسیتی فمینیسم». مطالعات راهبردی زنان، سال 8، شماره32، صص 166-202.
لودک، تریسی. (1381). «چرا برخی چیزها مهم‌ترند؟». ترجمه‌ی معصومه اکبرزاده لاله، کتاب ماه، سال 6، شماره 61-62، صص81-84.
مک‌آفی، نوئل. (1385). ژولیا کریستوا. ترجمه‌ی مهرداد پارسا، تهران: مرکز.
مهدی‌زاده، محمد. (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
Gatens, Moira. (1991).Feminism and Philosophy: Perspectives on Difference and Equality. Bloomington: Indiana Univ. Press.
Kant, Immanuel. (2006) Anthropology from a Pragmatic Point of View .ed., Trans. Victor Lyle Dowdell. Carbondale: Southern Illinois Univ. Press.