بازتاب برخی داده های علمی درشعرمعاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشجو

چکیده

چکیده
این مقاله برآن است تا نشان دهد کدام یک از رشته های علمی در مضمون سازی با تکیه بر داده های علمی در شعر معاصر حضور پر رنگ تری دارند. هدف ما از تکیه بر مضمون سازی آن‌ست که بگوییم ردیابی داده های علمی در شعر گذشته، از درج الفاظ و اصطلاحات و نهایتاً بازی های زبانی با آن فرارتر نمی‌رود. اما امروز فراروی سطح علمی جامعه و الزام آموزش کلاسیک، مفاهیم علمی را بیشتر به درون جامعه آورده است و بدین سبب کار شاعران را نیز برای فرانمود آن و پرداختن مضامین شاعرانه آسان تر کرده است.
شیوه‌ی استقرایی ما در این مقاله، مطالعه‌ی متون با رویکرد به شاعرانی بوده است که در شناختی عمومی، بیشتر معناگرا به حساب می‌آمده‌اند تا زبان ورز. اگرچه حسب موضوع، ردیابی الفاظ، اصطلاحات و مضامین علمی بیش از هر چیزی مورد نظر بوده است.
یافته های این مقاله-که تفات آن با برخی پژوهش‌های همسو در تأکید بر مضمون سازی است نه صرف درج اصطلاحات- نشان می دهد که علم فیزیک، به دلیل طبیعت گرایی شعر معاصر و همچنین سابقه‌ی حضور این علم در ادبیات گذشته، بیش از سایر علوم دست مایه‌ی مضمون پروری شاعران شده است؛ و این که برتری خاصی میان شاعران در استفاده از مضامین علمی دیده نمی شود.
واژه های کلیدی: داده‌های علمی، شعر معاصر، مضمون سازی، علم فیزیک.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflections on Some Scientific Data in Modern Persian Poetry

نویسندگان [English]

  • gholamreza kafi 1
  • fateme rayatnejad 2
چکیده [English]

The aim of this paper is to show which branch of science and what kind of scientific data is present in modern Persian poetry. Literature mirrors the society as it reflects the feelings, sentiments, and ideas of a nation. Use of science and scientific data in classical Persian poetry was merely for the sake of language games. In modern times science is progressing very fast affecting every member of the society so poets also use it in their poetry.  The use of scientific expressions, whether a word or a theme in poetry, is reflective of science in literature.  The present study aims at exploring some of these scientific data in the modern Persian poetry. Content analysis has been used focusing on poets who are more spiritual in their approach. It is concluded that physics is used more because  of the tendency of the poets to nature.
Keywords: scientific data, modern Persian poetry, Physics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: scientific data
  • modern poetry
  • scientificism
  • Physcs
آتشی، منوچهر. (1370). گندم گیلاس. تهران: قطره.
احمدی، احمدرضا. (1387). همه­ی شعرهای من. 3 جلد، تهران: چشمه.
اخوان ثالث، مهدی. (1371). تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تهران: مروارید.
ـــــــــــــــــ (1378). آخر شاهنامه. تهران: مروارید.
ـــــــــــــــــ (1382). از این اوستا. تهران: زمستان.
امین­پور، قیصر. (1390). مجموعه کامل اشعار (از شعرهای 1359- 1385). تهران: مروارید.
بهبهانی، سیمین. (1388). مجموعه اشعار. تهران: مروارید.
بهمنی، محمدعلی. (1390). مجموعه اشعار محمدعلی بهمنی. تهران: نگاه.
پناهی، حسین. (1376). من و نازی. تهران: الهام.
حسن­لی، کاووس. (1386). گونه­های نوآوری در شعر معاصر ایران. تهران: ثالث.
حسینی، حسن. (1387). براده­ها. تهران: سوره مهر.
رویایی، یدالله. (1387). مجموعه اشعار یدالله رویایی. تهران: نگاه.
سپهری، سهراب. (1381). هشت کتاب. تهران: طهوری.
شاملو، احمد. (1380). مجموعه آثار دفتر یکم: شعرها. تهران: زمانه- نگاه.
شمس لنگرودی، محمد. (1378). تاریخ تحلیلی شعر نو. ج1، تهران: زوار.
شمیسا، سیروس. (1381). انواع ادبی. تهران: فردوس.
عزیزی، احمد. (1386). روستای فطرت. تهران: برگ. فرخزاد، فروغ. (1380). دیوان فروغ فرخزاد. تهران: اهورا.
قصاع، محمد. (1387).  علم و تخیل در ادبیات علمی- تخیلی، ادبیات داستانی. سال، شماره 45، صص54- 61.
مرادی، محمد. (1389). جریان‌شناسی غزل شاعران جوان استان فارس. شیراز: علی­ها.
مردانی، نصرالله. (1388). قانون عشق. تهران:  صدا.
مشیری، فریدون. (1378). از خاموشی. تهران: چشمه.
ـــــــــــــــ (1380). گناه دریا. تهران: چشمه.
ـــــــــــــــ (1384). پرواز با خورشید تهران: صفی علیشاه.
ـــــــــــــــ (1385). تشنه­ی طوفان. تهران: سخن.
مصدق، حمید. (1389). مجموعه اشعار. تهران:  نگاه.
موسوی گرمارودی، علی. (1382). صدای سبز. تهران: قدیانی.
منزوی، حسین. (1389). مجموعه اشعار حسین منزوی. به کوشش محمدعلی فتحی، تهران: نگاه.
هراتی، سلمان. (1387). آب در سماور کهنه: مجموعه اشعار. تهران: تکا.
یاحقی، محمدجعفر. (1378). جویبار لحظه­ها. تهران: جامی.
یوشیج، نیما. (1375). مجموعه­ی کامل اشعار نیمایوشیج. طاهباز، سیروس، تهران: نگاه.