رؤیای خاکستری، تفسیر کلیدواژه‎ی رنگ خاکستری در بوف‏کور هدایت بر پایه‏ی فرهنگ باستانی «سفال خاکستری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد فسا

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا