بازتاب رخداد های سیاسی و اجتماعی در شعر حمیدی شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سلمان فارسی

2 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

همزمان با تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر، نوع تلقی و برداشت شاعران ونویسندگان از رویدادهای پیرامون، دگرگون شد و به تبع آن، بازتاب این تحولات و دگرگونی ها در آثار ادبی، نسبت به گذشته، تغییر اساسی پیدا کرد. نوشتار حاضر سعی دارد جنبه‌های مختلف جریان‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی را در اشعار حمیدی شیرازی، نشان دهد. برای رسیدن به این مقصود، انواع جریان‌های معاصر در اشعار وی استخراج و بررسی می‌گردد. برای انجام این‌کار، شعرهای سیاسی و اجتماعی حمیدی به طور کلی به هشت دسته تقسیم شده‌اند و در هر دسته علاوه بر بررسی جریان‌های مورد نظر، شگردهای سمبولیسمی و غیر سمبولیسمی نیز ارائه و تحلیل شده است. درون مایه‌های اصلی اشعار سیاسی حمیدی شیرازی، حمله به رضا شاه، دفاع از آذربایجان، وطن دوستی و فجایع بیگانگان در ایران است. وی این مفاهیم را گاهی با نماد و گاهی با تشبیه، استعاره، کنایه و... نشان می دهد. دراین راستا معلوم شد که نماد بعد از تشبیه، بالاترین بسامد را در نشان دادن مفاهیم سیاسی و اجتماعی به خود اختصاص داده است و دفتر «سال‌های سیاه» نیز در ارائه این مفاهیم در رتبه نخست قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection of Political and Social Events in Hamidi Shirazi's Poetry

نویسنده [English]

  • bashir alavi 2
2 Farhangian University
چکیده [English]

Reflection of  Political and Social Events in Hamidi Shirazi's Poetry
Abstract:
 
Concurrently with contemporary political and social developments, poets and writers views about developments around them changed  followed by reflection of these changes  in literary works. In this paper, different social and political developments in the poetry of Hamidi Shirazi are discussed. His sociopolitical poems were classified into nine categories and political events as well as symbolic techniques were analyzed. The major themes of his poems are criticizing Reza Shah, defending Azerbaijan, patriotism and foreign atrocities in Iran. He uses metaphor, simile, irony and other figures of speech to present these topics.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hamidi Shirazi
  • Social and Political Poetry
  • Homeland
  • Social Symbolism، Azerbaijan
آبراهامیان، یرواند. (1393). کودتا. ترجمه­ی محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.
ابریشمی، عبدالله. (1373). نقد و بررسی ناسیونالیسم. تهران: نگارنده.
ازغندی، علیرضا. (1376). روابط خارجی ایران. تهران: قومس.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ــــــــــــــــ.(1386). تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران. تهران: سمت.
استوارت، ریچارد.(1370). در آخرین روزهای رضاشاه. ترجمه­ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه ­بیات، تهران: بهار.
الهی، همایون. (1369). اهمیت استراتژیکی ایران، در جنگ جهانی دوم. تهران: دانشگاه.
بصیرت منش، حمید. (1376). علما و رژیم رضا شاه. تهران: عروج.  
بهنود، مسعود. (1368). از سید ضیا تا بازرگان. تهران: انتشار نویسنده.
پروین، لارنس، ای. (1372). روان­شناسی شخصیت. ترجمه­ی محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پسیان، نجفعلی و خسرو معتضد. (1377). از سوادکوه تا ژوهانسبورگ. تهران: ثالث.
پورنامداریان، تقی. (1380). رمز و داستان­های رمزی در ادبیات. تهران: علمی­فرهنگی.
چدویک، چارلز. (1375). سمبولیسم. ترجمه­­ی مهدی سحابی، تهران: مرکز.
حائری، عبدالمهدی. (1367). تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق. تهران: امیرکبیر.
حجازی، بهجت­السادات. (1385). «از ملی­گرایی فردوسی تا فرا ملی‌گرایی مولوی». کاوش­نامه، سال 7، شماره 2، صص56- 75.
حجازی، بهجت­السادات و رحیمی، فائزه. (1390). «وطن­دوستی در سروده­ها». ادبیات تطبیقی، شماره­ی 5، صص 73-100.
حمیدی شیرازی، مهدی. (1317).  شکوفه­ها. تهران: خاوری.
ـــــــــــــــــــــــ (1325) سال­های سیاه. تهران: رنگین.
جیمز، بیل. (1371) شیر و عقاب. ترجمه­ی مهوش غلامی، ج1، تهران: کوچه.
داد، سیما. (1383). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
دولت­آبادی، یحیی. (1362). حیات یحیی. ج4، تهران: فردوسی.
رحیمیان، جلال و شـکری احمـدآبـادی، کاظم. (1381). «نقـش­هـای معنـایی-منظوری جملات پرسشی». مجله­ی علوم انـسانی و اجتمـاعی دانـشگاه­ شیراز. دوره­ی 18، شماره­ی 1، پیاپی 35، صص 34-17.
رستمی، فرهاد. (1372). خاندان پهلوی به روایت اسناد. تهران: مؤسسه­ی مطالعاتی­تاریخ معاصر ایران.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا. (1389). «تلقی قدما از وطن» بخارا. فروردین-تیر، شماره­ی 75، صص 15-45.
شمیسا، سیروس. (1373). معانی. تهران: میترا.
عاقلی، باقر. (1371). روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب. ج1، تهران: دانشگاه تهران.
گیدنز، آنتونی. (1377). جامعه­شناسی. ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران: نی.
مدنی، سیدجلال‌الدین. (1362). تاریخ معاصر ایران. ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
میخائیل. س. ایوانف. (1356). تاریخ نوین ایران. ترجمه­ی هوشنگ تیزابی و حسن قائم‌پناه، تهران: مرکز.
میلانی، عباس. (1392). نگاهی به شاه. تورنتو: پرسین میرکل.
نصرت الدوله و میلسپو. (1380). پایان ماموریت امریکایی­ها در ایران. به اهتمام  ناصرالدین پروین و محمد رسول­ دریاگشت، ج1، تهران: اساطیر.
نوری، نظام­الدین و حاجیان‌فرد، رامین. (1392).دایره­المعارف مکتب­ها، سبک­ها و جنبش‌های ادبی و هنری جهان تا پایان قرن بیستم. تهران: یادواره­ی اسدی.
هدایت، مهدی­قلی. (1375). خاطرات و خطرات. تهران: زوار.
یوسفی، غلامحسین. (1369). چشمه­ی روشن؛ دیدرای با شاعران. تهران: علمی.