بررسی ساختارها و ظرفیت‌های معناسازی در اشعار فاضل نظری (مطالعه‌ی سبک‌شناختی پنج مجموعه‌ی شعری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

از میان غزل‌سرایان معاصر، «فاضل نظری» یکی از شاعرانی است که در غزل، نامی برآورده است. شعر فاضل نظری از یک سو زیر نفوذ سبک هندی قرار دارد؛ اما از سوی دیگر، دارای ویژگی‌هایی است که می‌توان آن را پلی میان سنت و نوآوری دانست و امضای شاعر را در پای آن شناخت. از نظری تاکنون پنج مجموعه‌ی‌ شعر به نام‌های گریه‌های امپراطور، اقلیت، آن‌ها، ضد و کتاب چاپ شده است. در این پژوهش، پس از بررسی‌های آماری تمام غزل‌ها، ویژگی‌های سبکی و محتوایی شعرهای او بررسی و طبقه‌بندی شده است. شعر نظری به سبب جمع‌کردن مجموعه‌ای از ویژگی‌های ساختاری، مانند توجه ویژه به شمار ابیات، ردیف‌پردازی‌های خاص و وزن‌های آرام و همچنین مضمون‌سازی‌های ویژه که قابلیت مثل‌شدگی دارند و استفاده از اسلوب معادله یا استدلال‌های شاعرانه و پرداختن به محتواهایی چون تلفیق عشق و عرفان و گرایش‌های اجتماعی حافظ‌گونه، زمینه‌ی اقبال خوانندگان معاصر را فراهم آورده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of Structures and Meaning- Making potentials in Fazel Nazari's Ghazals

نویسندگان [English]

  • khosro ghasemian 1
  • Sanaz Mojarrad 2
2 Persian language department- Paramedical school- Shiraz University of Medical Sciences- Shiraz- Iran
چکیده [English]

 
Fazel Nazari is one of the contemporary poets who is famous for his ghazals. Fazel is under the influence of Indian style; on the other hand, his works have some stylistic features making a bridge between classic forms of poetry and modern forms. So far, he has published five collections of poetry, entitled Geryeha-ye Emperatour (Emperor’s Tears), Aqaliyat (Minority), Anha (Those) and Zed (Opposite), and Ketab (a book). In this paper, all the ghazals in his published books are analyzed statistically and stylistically. Nazari’s poems have some structural features such as attention to the number of the verses, special refrains, and gentle rhymes. In addition, they contain some special meaning- making techniques giving allegorical function to the poems. Frequent subjects are integrating love and mysticism and social issues; he is under the influence of Hafez in social issues. These stylistic features have captured the attention of his readers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fazel Nazari
  • Geryeha-ye Emperatour
  • Aqaliyat
  • Anha
  • Modern Persian Poetry
قرآن. (1392). ترجمه‌ی عبدالمحمد آیتی، تهران: سروش
حافظ، شمس‌الدین محمد. (1389). دیوان حافظ. تصحیح محمد راستگو، تهران: نی.
روزبه، محمد‌رضا. (1379). سیر تحول غزل فارسی. تهران: روزنه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1368). موسیقی شعر. تهران: آگاه.
صبور، داریوش. (1384). آفاق غزل فارسی. تهران: زوار.
فلاح، غلامعلی و زارعی، مهرداد. (1394). «هندی‌وارگی در اشعار فاضل نظری». ادبیات و زبا‌ن‌ها، شماره‌ی 78، صص 145-166.
کالر، جاناتان. (1388). بوطیقای ساختگرا. ترجمه‌ی کوروش صفوی، تهران: مینوی خرد.
میرفخرایی، مجدالدین. (1389). مجموعه اشعار گلچین گیلانی. رشت: فرهنگ ایلیا.
ناتل خانلری، پرویز. (1367). وزن شعر فارسی. تهران: توس.
نظری، فاضل. (1388). گریه‌های امپراطور. تهران: سوره‌ی مهر.
ــــــــــــ (1388). اقلیت. تهران: سوره‌ی مهر.
ــــــــــــ.(1388). آن‌ها. تهران: سوره‌ی مهر.
ــــــــــــ. (1392). ضد. تهران: سوره‌ی مهر.
ــــــــــــ. (1395). کتاب. تهران: سوره‌ی مهر.
وحیدیان، کامیار. (1379). بدیع از دیدگاه زیباشناسی. ‌تهران: دوستان.
Jakobson, roman. (1981). "poetry of grammar and grammar of poetry". Volume 3: Mouton Publisher.
Strunk, William, Jr.; white, e. b. (1979). the Elements of Style. (3rd ed.), New York: Macmillan Publishing CO.