خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرکرد

چکیده

خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی


در این مقاله سعی بر این است که در ابتدا با استفاده از نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی، از یک سو بعضی از دگرگونی های سبکیِ شعر معاصر را از طریق نشان دادن انحراف ها و تغییرات طرح واره ای در شعر باباچاهی نشان دهیم؛ و از سوی دیگر با خوانش و تحلیل دو شعر از باباچاهی، گسست چند طرح واره مورد بررسی قرار گیرد تا با در نظر داشتن چگونگیِ گسست های طرح واره ای و چگونگیِ خلق طرح واره های جدید در شعر باباچاهی بتوانیم به بعضی از مؤلفه های سبکی او دست یابیم.از جمله مؤلفه های سبکی به دست آمده در این تحقیق که به روشنی می توان از ویژگی های سبکی شعر باباچاهی محسوب کرد اعوجاج ساختاری و گسست طرح واره ی ظرف و مکان است که در نهایت به خلق طرح واره ی ریزمی انجامیده است. به زعم نگارندگان مقاله، سبک شناسی سنتی در تحلیل و به دست دادن ویژگی های سبکی چنین اشعاری ناتوان است.

واژگان کلیدی: 1- سبک شناسی شناختی 2- علی باباچاهی 3- گسست طرح واره 4- خلق طرح واره

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reading two of Ali Babachahi's poetry works, based on schema theory in cognitive stylistics

نویسندگان [English]

  • ebrahim mohebbi 1
  • mazaher nik'khah 2
  • mohammad hakimazar 3
1 PhD Student, Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Shahrekord-iran
2 Assistant Professor of Persian Language and Languages Islamic Azad University of Shahrekord-iran
3 Associate professor of Persian language and literature of Islamic Azad University of Shahrekord-iran
چکیده [English]

Reading two of Ali Babachahi's poetry works, based on schema theory in cognitive stylistics
Abstract
Using schema theory in cognitive stylistic, this paper on one hand, tries firstly to point out to some of the contemporary modern poetry stylistic variations through showing deviations and schema changes in Babachahi's poetry works, and on the other hand, by reading and analysis of two of Babachahi's poetry works, proceeds to scrutinize some schema so that considering the modality of schema disruption and/or creation of new designs in Babachahi's poetry works we could reach out to some of his stylistic components. Nevertheless the aim of the paper is not only reading Babachahi's poetry work but also more importantly it's about obtaining the criteria for studying verbal poetry works which in the writer's point of view the traditional stylistic is unable to analyzing and knowing characteristics of such poetry works

Key Words: 1- cognitive stylistics 2- Ali Babachahi 3- schema disruption 4- creation of schema

کلیدواژه‌ها [English]

  • " cognitive stylistics "
  • "Ali Babachahi"
  • " schema disruption"
  • " creation of schema"
 استاک­ول، پیتر. (1393). بوطیقای شناختی. ترجمه­ی محمدرضا گلشنی، تهران: علمی.
باباچاهی، علی.(1392). باغ انار از این طرف است. تهران: نگاه.
ــــــــــــــ.(1393). این کشتی پر اسرار. تهران: نگاه.
ــــــــــــــ.(1394). دری به اتاق مناقشه. تهران: نگاه.
بارسلونا، آنتونیو.(1390). استعاره و مجاز با رویکرد شناختی. ترجمه­ی فرزان سجودی و دیگران، تهران: نقش جهان.
حافظ، خواجه شمس­الدین­محمد. (1381). دیوان. به کوشش خلیل خطیب­رهبر، تهران: صفی علی­شاه.
حمیدیان، سعید. (1383). داستان دگردیسی. تهران: نیلوفر.
خواجات، بهزاد. (1381). منازعه در پیرهن. اهواز: رسش.
سپهری، سهراب. (1358). هشت کتاب. تهران: طهوری.
شاکری، جلیل و محمدی­نسب، سمیه. (1394). «برجسته­سازی­های زبانی در شعر علی باباچاهی بر مبنای الگوی زبانشناختی جفری لیچ». هشتمین همایش ملی پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 1139-1150.
شایگان، داریوش.(1384). افسون­زدگی جدید. ترجمه­ی فاطمه ولیانی، تهران: فرزان.
صفاری، عباس.(1390). دوربین قدیمی. تهران: مروارید.
ضیایی، حسین.(1391). معرفت و اشراق در اندیشه­ی سهروردی. ترجمه­ی سیماسادات نوربخش، تهران: فرزان.
فتوحی، محمود.(1392). سبک‌شناسی نظریه­ها رویکردها و روش­ها. تهران: سخن.
لوطیج، محمد.(1393). هفتاد گل زرد. تهران: سرزمین اهورایی.
لیکاف، جورج و جانسون، مارک. (1394). استعاره­هایی که با آن­ها زندگی می­کنیم. ترجمه­ی هاجر آقاابراهیمی، تهران: نشر علم.
لیکاف، جورج.(1395). فلسفه­ی جسمانی. ترجمه­ی جهانشاه میرزابیگی، ج1، تهران: آگاه.
محبی، ابراهیم.(1392). «شعر پست­مدرن در ایران». مجله­ی پژوهش­های نقد ادبی و سبک‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، ویژه‌ی هفته­ی پژوهش، صص 311-342.
نورگارد، نینا.(1394). فرهنگ سبک­شناسی. احمد رضایی­جمکرانی و مسعود فرهمندفر، تهران: مروارید.
هارلند، ریچارد.(1388). ابرساختگرایی. ترجمه­ی فرزان سجودی، تهران: چشمه.