رمزگشایی از مضمون شکار در هفت‌پیکر بر اساس رویکرد اسطوره‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 استاد دانشگاه اراک

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

چکیده

مفاهیم اسطوره‌ای به دلیل گستردگی آنها در عمق ساختارهای ذهنی انسان قسمت وسیعی از زیر‌ساختهای وجودی ما را تشکیل داده‌اند. شکار نیز به منزله آیینی بنیادین و دیرینه و به دلیل شاخصه‌های اسطوره‌ای در دایره مفاهیم اسطوره‌ای می‌گنجد. از جهتی این مثنوی سراسر مشحون از رمز و نمادهای اسطوره‌ای است که در برخی از موارد با شکار پیوندی وثیق برقرار می‌کند. از دیدگاه رویکرد اسطوره‌شناختی، بهرام در هفت پیکر تنها به دلیل آنکه مولفه‌های شخصیت شکارگر اسطوره‌ای را داراست در پی رسیدن به جایگاه ابرمرد است. این مقاله علاوه بر آنکه شکار را مفهومی اسطوره‌ای می‌داند از این رویکرد نیز زوایای نهانی داستان و شناخت عمیق‌تر آن را بر اساس اسطوره شکار نشان می‌دهد و بر آن است که هر زمان پیامی بنیادین یا رخدادی عظیم در راه است از رهگذر اسطوره شکار، انتقال پیام صورت می‌پذیرد. از جهتی بنیادی‌ترین اسطوره که سبب قوام، دل‌انگیزی و رازآلود بودن این داستان شده، اسطوره شکار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decoding the theme of hunting in “haft piker” on the mythological approach

نویسندگان [English]

  • hamid gholami 1
  • mohsen zolfaghary 2
  • jalil moshaidi 1
  • hasan hidari 3
1 arak
2 full profesor
3 arak University
چکیده [English]

Abstract
The mythical concepts, due to their wide extension in the depths of human mental structures, form a large part of our existential infrastructure. Hunting also constitutes a fundamental and long-standing ritual, due to mythical features in the circle of mythical concepts. In a way, this masnavi is a mysterious mystery symbolic that in some cases hides a link.
From the point of view of the mythological approach, Mars in seven bodies is only seeking to achieve super-manly status because of the components of the mythical predator's personality. In addition to hunting as a mythical concept, this paper also illustrates the hidden aspects of the story and its deeper recognition based on the myth of hunting, and suggests that whenever a fundamental message or massive incident occurs, Through the myth of hunting, the message is transmitted. In the direction of the most fundamental myth that makes the story more conspicuous, mysterious and mysterious, is the myth of hunting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Myth"
  • "Bahram Gore"
  • "Hunting"
  • "Mythic Supermiddle"
اسلامی ندوشن، محمد.(1370). جام جهان­بین. تهران: جامی.
اسماعیل­پور، ابوالقاسم. (1377). اسطوره بیان نمادین. تهران: سروش.
الیاده، میرچا. (1378). اسطوره­ی بازگشت جاودانه. ترجمه­ی بهمن سرکاراتی، تهران: قطره.
ــــــــــــ .(1386). چشم­اندازهای اسطوره­. ترجمه­ی جلال ستاری، تهران: توس.
 اوستا. (1385) گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، تهران: مروارید.
بهدانی، مجید؛ مهرپویا، حسین. (1391) «بررسی بهرام گور در هنر ایران از دوره­ی ساسانی تا دوره­ی قاجار». نگره، شماره­ی 19، پاییز 90، صص5-17.
تاجبخش، احمد. (1357). تاریخ مختصر تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام. تهران: دانشگاه ملی سابق.
بلعمی، ابوعلی. (1385). تاریخ بلعمی. تصحیح محمدتقی بهار، تهران: زوار.
حصوری، علی. (1385). مبانی طراحی سنتی در ایران. تهران: چشمه.
ذوالفقاری، محسن و غلامی، حمید. (1395). «رمزگشایی از دو افسانه هفت­گنبد بر اساس اسطوره­ی آفرینش». متن­پژوهی ادبی، سال 20،  شماره­ی 68، صص70-85.
ریگ­ودا. (1377). گزیده سروده­های ریگ­ودا. باتحقیق و ترجمه­یسیدمحمدرضا جلالی­نائینی، تهران: علمی و فرهنگی.
طبری، محمدبن جریر.(1362).  تاریخ طبری، تصحیح ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر.
عوفی، سدیدالدین محمد. (1372). جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات. تهران: انقلاب اسلامی.
فریزر، جیمز. (1383). شاخه‌ی زرین. ترجمه‌ی کاظم فیروزمند، تهران: آگاه.
فردوسی، ابوالقاسم(1385) شاهنامه. به کوشش: سعید حمیدیان، تهران: قطره.
شوالیه، ژان و گربران، آلن. (1379). فرهنگ نمادها. ترجمه­ی سودابه فضایلی، ج1، تهران: جیحون.
شیپمان، کلاوس. (1384). مبانی تاریخ ساسانیان. ترجمه­ی کیکاووس جهانداری، تهران: نشر و پژوهش فرزان­روز.
کخ، هاید ماری. (1380). از زبان داریوش. ترجمه­ی پرویز رجبی، تهران: کارنگ.
کریستن­سن، آرتور.(1384). ایران درزمان ساسانیان. ترجمه­ی اقبال آشتیانی، تهران: نگاه.
کمبل، جوزف. (1386). قدرت اسطوره. ترجمه­ی عباس مخبر، تهران: قطره.
گرین، راجر لنسلین. (1392). اساطیر یونان از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس. ترجمه­ی عباس آقاجانی، تهران: سروش.
نظامی، الیاس­ابن­یوسف. (1377).  هفت‌پیکر. تصحیح و شرح بهروز ثروتیان، تهران: توس.
وارنر، رکس. (1389). دانشنامه­ی اساطیر جهان. ترجمه­ی ابوالقاسم اسماعیل­پور، تهران: نشر اسطوره.
وثوق­بابایی، الهام؛ مهرآفرین، رضا. (1394). «بررسی و تحلیل نقش شکار در دوره­ی ساسانی». نگره، شماره­ی 35، پاییز 94.
وکیلی، شروین. (1395). اسطوره­شناسی ایزدان ایرانی. تهران: شورآفرین.
یاوری، حورا. (1374). روانکاوی و ادبیات. تهران: تاریخ جهان.
Muller,jan-Derk.(2002). Das nibelungenglied. Berlin: Erich schmidet.