مقاله‌ی کوتاه: آسیب‌شناسی عنوان‌های مقاله‌های مجله شعرپژوهی از شماره اول تا شماره 40

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

بدون شک مقاله‌های چاپ‌شده در نشریه‌های علمی، خالی از عیب و اشکال نیست و نقد آن­ها، که به «نقدِ نقد» موسوم شده، زمینه­ی‌ یادگیری سایر نویسندگان را فراهم آورده و نیز سبب برطرف­شدن ایراد و اشکال مقاله‌های بعدی خواهد گشت. مجله­ی شعرپژوهی (بوستان ادب)، که به صاحب‌امتیازی معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز چاپ می‌شود، یکی از مجله‌های معتبر علمی - پژوهشی به­شمارمی‌رود که به استناد سامانه­ی نشریات علمی جهان اسلام، بر اساس ارزیابی سال 1396 رتبه­ی Q2 و ضریب تأثیر 123/0 دارد. نویسنده­ی پژوهش حاضر، به منظور بررسی انتقادی این مجله، عنوان‌ مقاله‌های این مجله را از شماره­­ی 1 تا شماره­ی 40 بررسی کرده است و در آسیب‌شناسی آن­ها کوشیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، درمجموع 153 عنوان از عنوان­های 347 مقاله­ی چاپ‌شده، طبق اصول علمی مقاله‌نویسی نیست که بیشتر به استفاده از کلمه­ی «بررسی» و همسان‌های آن مربوط است. 10 عنوان دارای ابهام و 20 عنوان انتخاب‌شده نیز کلّی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Titles of the Articles Published in the Journal of Poetry Studies (boostan Adab) from No. 1 to No. 40

نویسنده [English]

  • masoud bavanpouri
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده [English]

Abstract
 
Undoubtedly, the articles published in scientific journals will not be free from defects, and their critique, which is called "critique of critique", can provide the ground for other authors to learn and refrain from using such flaws in their subsequent articles.
 The Journal of Poetry Studies (boostan Adab), which is published under the auspices of the Vice Chancellor for Research of Shiraz University, is one of the most reputable Q2 journals (ISC). In order to critically review this journal, the author of the present study has reviewed the titles of articles published in this journal (Nos. 1-40) and has tried to pathologize them. The results of this study show that, out of 347 published articles, a total of 153 titles are not in accordance with the scientific principles of essay writing, most of which have used the word "review" and its equivalents in the title. There are ten titles that are ambiguous and twenty titles which used general titles.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words:Title
  • Journal of Poetry Studies (boostan Adab)
  • Criticism
آخوندزاده، شاهین و همکاران.(1386). مبانی نگرش علمی. تهران: مرز فکر.
احمدی­پوراناری، زهره.(1393). «بررسی نام‌های معشوق در غزل». بوستان ادب (شعرپژوهی)، دوره­ی6، شماره­ی3، صص1-20.
اژه‌ای، جواد و همکاران.(1382). چگونه بنویسیم: روش نگارش مقاله­های پژوهشی و شیوه­ی نگارش فارسی. تهران: سمپاد.
برسلر، چارلز.(1389). درآمدی بر نظریه­ها و روش­های نقد ادبی. تهران: نیلوفر.
پاینده، حسین.(1393). گشودن رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی. تهران: مروارید.
حری، عباس.(1378). آیین نگارش علمی. تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.
خاکی، غلامرضا.(1391). روش تحقیق در مدیریت(با رویکرد پیمایشی). تهران: فوژان.
شلبی، احمد.(1974 ). کیف تُکتَب بحثاً أو رساله. قاهره: مکتبه­النهضه­المصریه.
ضیف، شوقی.(1972). البحث الأدبی، طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره. قاهره: دارالمعارف.
عسکری، صادق.(1389). «نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجله­های علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی». زبان و ادبیات عربی، سال1، شماره­ی2، صص96-118.  
فتوحی، محمود.(1396). آیین نگارش مقاله­ی علمی پژوهشی. تهران: سخن.
قهنویه، حسن و همکاران.(1390). «تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ­شده در مجله­ی علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت». مدیریت اطلاعات سلامت، دوره­ی8، شماره­ی1، صص86-96.
میرزایی، خلیل.(1390). شیوه­ی علمی مقاله‌نویسی. تهران: جامعه‌شناسان.
میرزایی، فرامرز و همکاران.(1387). «تحلیل گزارش‌گونه­ی مقاله‌های چاپ­شده مجله­ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی». انجمن زبان و ادبیات عربی، شماره­ی10، صص165-181.