سیمای درخشان «شاه منصور» در سروده‌های حافظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

10.22099/jba.2021.41402.4100

چکیده

بهره‌گیری حافظ از ظرفیت شعر برای بیان عقیده و جهت‌گیری نسبت به هسته‌ی قدرت سیاسی و رخدادها و تحولات آن عرصه، اهمیت رویکرد تاریخی-سیاسی در به دست دادن درک جامع‌تر و دقیق‌تر از شعر او را، برجسته می‌سازد. ارتباط نزدیک حافظ با دربار به دلیل جایگاهش به عنوان شاعری بهره‌مند از قبول خاطر خاص‌وعام و نیز به اقتضای شغل دیوانیش، موجب شده که او شناختی دقیق از شاهان و شاه‌زادگان و وزرا و دیگر رجال متنفذ عصر خویش داشته باشد. داوری حافظ نسبت به بسیاری از ایشان در سروده‌هایش بازتاب دارد. در این میان تصویری که از شاه‌منصور مظفری در دیوان حافظ ترسیم شده است؛ جلوه‌گاه سیمای شاهی آرمانی و دلخواه است که در میان دیگر ممدوحان مورد علاقه‌ی شاعر، از جایگاهی ممتاز برخوردار است. اهمیت این جایگاه زمانی بهتر درک می‌شود که توجه داشته باشیم که حافظ این داوری را در سالهای پایانی زندگی و از پس تجربه‌ی برآمدن و فرورفتن حاکمان و صاحب‌قدرتان پرشمار به دست می‌دهد. هدف این جستار بررسی سیمای شاه‌منصور مظفری در سروده‌های حافظ و انطباق آن با منابع تاریخی معتبر به روش تحلیل محتوا (رویکرد توصیفی-تحلیلی) است تا از رهگذار آن بتوان برای جایگاه سپند و ارجمند او نزد حافظ، توضیحی منطقی یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Excellent Image of Shah Mansour in Hafez’s Poems

نویسندگان [English]

  • AmirAfshin farhadiyan 1
  • Ali Mohammadi 2
1 student
2 Professor
چکیده [English]

Utilizing the capacity of poetry to express opinion and orientation towards the core of political power and events in that field by Hafez; Emphasizes the importance of the historical-political approach in achieving a more comprehensive and accurate understanding of his poetry.
Hafez's close association with the court, due to his position as a famous poet and also due to his government job, has caused him to have an accurate cognition of kings, princes, ministers and other influential men of his time. Hafez's judgment of many of them is reflected in her poems.
The image of Shah Mansour Mozaffari in Hafez poetry court; is the manifestation of an ideal and desired king who has a prominent dignity among the other admired persons by the poet. The importance of this is better understood when we consider that Hafez makes this judgment in the last years of his life and after the rise and fall of many in power.
The purpose of this article is to study the image of Shah Mansour Mozaffari in Hafez's poems and its comparison to valid historical sources by content analysis method (descriptive-analytical approach) In order to find a logical explanation for his prominent dignity with Hafez.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shah Mansour Mozaffari
  • Hafez
  • Moqanni-Nameh
  • Reflection of a Historical Event