«شیوه‌های نوآوری در مناظره‌های شعر نیمایی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان. کاشان. ایران

10.22099/jba.2022.41714.4122

چکیده

مناظره، اسلوبی بیانی است که پیشینۀ آن به ایران پیش از اسلام برمی‎‎‌گردد. شاعران هر دوره برای دستیابی به اهدافی‌ که با توجه به ذوق و قریحۀ شاعران و جهان‌بینی رایج در آن دوره تغییریافته، مناظره‌سرایی کرده‌اند. فضای فکری، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعۀ معاصر، تحولات گسترده‌ای در مناظره‌سرایی ایجادکرده؛ ازاین‌رو نگارندگان با رویکرد توصیفی- تحلیلی و پاسخ به این پرسش‌های بنیادی که مناظره‌های نیمایی فارسی با مناظره‌های سنتی چه تفاوت‌هایی دارند؟ و این نوآوری‌ها در چه عواملی ریشه دارد؟ استنتاج می-کنند: برخلاف مناظره‌های سنتی که همواره از دوطرفِ حقِّ مطلق و باطل مطلق تشکیل‌شده‌اند، یکی از طرفین قدرتمندانه پیروز می‌شود و طرف مقابل به‌شدت شکست‌می‌خورد، در مناظره‎های نیمایی اغلب طرفین مناظره به یکدیگر کمک‌ می‌کنند تا هردو به حقیقت نزدیک شوند. شاعران معاصر در قالب و فرمی‎‎ نو که حاصل آزادی بیان در آفرینش هنری است، فضایی تعاملی ایجادمی‌کنند و در این فضای تعاملی به گفتگو‎های دونفره، چندنفره و یا خودگویی و حدیث نفس می‌پردازند و با بهره‎گیری از شخصیت‌های نمادین، کارناوال و آشتی‌دادن عناصر متضاد در فضای مکالمه‌ای به نقد اجتماعی می‌پردازند و معمولا با بهره‌گیری از گزاره‎های خطابی، فضایی چندصدا می‌آفرینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Innovation in Persian Nimaee Poetry Debates”

نویسندگان [English]

  • fatemesadat taheri 1
  • Marziyeh Hemmati 2
1 Assiant professor of Kashan University
2 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Kashan University. Kashan. Iran
چکیده [English]

Debate is a style of expression that dates back to pre-Islamic Iran. The poets of each period have used debate to achieve specific aims based on the nature and talents of the poets and traditions of that period. The intellectual, social, and political atmosphere of society in Nimaee poetry has also caused extensive changes in debate; therefore, this study with a descriptive-analytic
approach tries to answer these fundamental questions: what are the differences between Nimaee debates and the classical one? Furthermore, what are the factors of these innovations? It argues that despite traditional debates, which have always consisted of two sides_ of absolute right and of absolute falsehood_ where one of the challengers wins over the other, in Nimaee debates one of the challengers mostly helps the other get closer to the truth. Contemporary poets in a new form resulted from the freedom of expression in artistic creation try to creat an interactive atmosphere, where they are engaged in two-person or multi-person conversations as well as monologues or soliloquies. Moreover, through the use of symbolic and carnival characters as well as the reconciliation of opposing elements in the atmosphere of conversations, Nimaee debates try to practice social criticism, and through using rhetorical propositions, they try to create a polyphonic atmosphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtin's Dialogue
  • carnival
  • Grotesque
  • New Debates
  • Symbolic Characters