تحلیل و مقایسۀ کارکرد پدیدارشناسی هوسرلی در نظریات و بوطیقای تصویر شعر یدالله رویایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهوار، ایران.

2 زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

10.22099/jba.2022.41864.4133

چکیده

شعر حجم (حجم‌گرایی) یکی از جریان‌های شعری معاصر است که( اولین تظاهرات فردی‌اش را در دفتر «دلتنگی‌ها»ی یدالله رویایی و «نمک و حرکت ورید» پرویز اسلامپور در سال‌های 1346 و 1347 به‌جای گذاشت و سرانجام پس‌از انتشار بیانیۀ آن در زمستان 1348 جایگاه و حرکت گروهی خود را در گفتمان شعری روزگار تثبیت کرد.) اما متن این بیانیه و نظریۀ شعری حجم دارای پیچیدگی‌هایی است که هنوز با گذشت سال‌ها مباحث و مناقشاتی پیرامون آن‌ها شکل می‌گیرد. (یدالله رویایی که چهرۀ شاخص این جریان است درطول زمان تلاش کرده است) تا با آثار خود به ظرفیت‌های فلسفی، زبانی و زیبایی‌شناسانۀ آن عینیت بخشد.( از میان این ظرفیت‌ها، پدیدارشناسی هوسرلی از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین وجوه معرفت‌شناختی بر این نوع از شعر و به‌ویژه اشعار یدالله رویایی به‌شمار می‌آید و خود شاعر نیز مدت‌ها پس‌از انتشار بیانیۀ آن بر تأثیرگذاری این مبنای فلسفی بر شعر حجم صحه گذاشته است.) نگارندگان این پژوهش، با نظر به این مبنای فلسفی، درتلاشند تا با پیش‌فرض وجود چنین تأثیری، به تحلیل و مقایسۀ کارکرد آن در نظریات و بوطیقای تصویر شعر یدالله رویایی برآیند و به بررسی دو پرسش اساسیِ چگونگی جدایی نظریۀ شعر حجم از پدیدارشناسی هوسرلی و چگونگی کارکرد آن بر بوطیقای تصویر شعر این شاعر بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Comparison of the Function of Husserl’s Phenomenology in Yadollah Royaee’s Theories and Image Poetry

نویسندگان [English]

  • Adel Sawaedi 1
  • mohammad Reza Salehi mazandarani 2
  • Maryam Rafi 3
1 Department, of Persian Language and Literature. Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
2 Depatment of Persian Language and Literature, Faculty of Letters & Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Iran
3 Department of Persian Language & Literature. Faculty of Letters and Humanities. Shahid Chamran University of Ahvaz. Iran
چکیده [English]

Spacement poetry is one of the contemporary poetic Which showed its first individual demonstrations in "Deltangiha" by Yadollah Royaee and "Namak va Harekat Varid" by Parviz Eslampoor" in 1346 and 1347 and it finally proved its group movement in poetry discourse after publishing its manifestation in winter 1348. But the text of this statement and spacement poetic theory maintain some complexities that have been still debated. Yadollah Royayi, who is the famous figure of this movement, has tried by his works along time to objectify its philosophical, linguistic and aesthetic capacities. Long after the publication of the statement, he confirmed the influence of Husserl’s phenomenology on spacement poetry. Among these capacities, Husserl's Phenomenology is considered as the most effective aspects of Epistemology on this type of poetry, especially Yadollah Royayi's, so that the poet himself accepted the effect of this philosophical basis on this kind of poetry, long after the publication of the manifest.. Regarding such philosophical foundations, this research is an endeavor to analyze and compare the influence of phenomenology on Yadollah Royaee’s image poetry. The two main questions regarding the separation of the theory of spacement poetry from Husserl’s phenomenology and its function in Royaee’s image poetry will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yadoolah Royaee
  • Husserl’s Phenomenology
  • Image Poetry
  • Image, Spacemental imagination