تهدید، نمودی از قدرت در سخن حافظ!

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه شیراز

10.22099/jba.2023.46704.4358

چکیده

درباره‌ی شعرِ حافظ تا کنون نوشته‌های فراوان پدید آمده است اما در این متن برجسته، همچنان ظرفیت‌هایی برای پژوهش‌های تازه وجود دارد. در جستارِ پیشِ رو برای نخستین بار موضوع «تهدید» در غزل‌های حافظ بررسی شده است. این پژوهش که با شیوه‌ی تحلیل محتوا طبقه‌بندی و تحلیل جامع ابیات تهدیدی صورت گرفته، به دنبال گشودن دریچه‌ای دیگر به فهم بهتر ذهن و زبان این سخن‌سرای افسون‌کار است. برای این کار همه‌ی دیوان حافظ (تصحیح شادروانان: غنی و قزوینی) مطالعه و ابیاتی که به صورت مستقیم یا ضمنی تهدیدی را دربردارند، استخراج شده است. سپس زوایای گوناگون آن، از جمله نوع تهدید، مخاطب تهدید، دلیل شکل‌گیری تهدید، انگیزه‏ی تهدید، پشتوانه‏ی تهدید، تأثیر تهدید، چگونگی تهدید در بافت کلی غزل، صریح و غیر صریح بودن، نوع فعل و انواع کنش‌های گفتاری آن واکاوی شده است. بررسی و تحلیل انواع تهدید در شعر حافظ نشان می‌دهد که او دارای قدرتی درونی است که به پشتوانة آن به اشکال مختلف به تهدید ارکان دینی، ممدوح/معشوق و دیگران می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threat, a manifestation of power in Hafiz's speech

نویسندگان [English]

  • amir mehrabi 1
  • kavoos hassanli 2
1 scholar
2 shiraz university
چکیده [English]

Numerous writings have been published about Hafiz's poems, however, this prominent poem still provides opportunity for new research. For the first time, the topic of "threat" in Hafiz's poems is investigated in this essay. In order to open a new window on a deeper comprehension of the mind and language of this mystical spokesman, we applied classified content analysis and thorough analysis of threatening poems. To accomplish this, we read The Divān of Hafez (Ghazvini and Ghani edition) and selected verses that have a threat-related connotation or denotation.Then we analyzed them from a variety of angles, including their speech acts, verb types, threat types, addressees of threats, reasons for threats, reasons for supporters of threats, effects of threats, and how threats are expressed in the context of Hafiz's Ghazal as a whole, both implicitly and explicitly. Study and analysis of the various threats found in Hafez's poems demonstrate that he possesses an inner strength with which he threatens religious foundations, praised issues, lovers, and others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hafiz
  • Power
  • Threat
  • speech act