دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1389 
بررسی عنصر شخصیت در حکایت‌های بوستان سعدی

صفحه 107-131

10.22099/jba.2012.319

اکبر صیادکوه؛ آزاده نجفیان؛ پریسا ظهیر امامی