دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-208 
مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

صفحه 29-52

10.22099/jba.2013.1544

زهرا ریاحی زمین؛ سید فضل اله میرقادری؛ احمدنور وحیدی