دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1393 
مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس

صفحه 71-92

10.22099/jba.2014.1629

اکبر شامیان؛ عبدالرحیم حقدادی؛ زلیخا حاجی پور


بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

صفحه 93-114

10.22099/jba.2014.1644

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور