دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1401، صفحه 1-296 
ژست و استعلای سوژه در غزلی از مولانا

صفحه 267-296

10.22099/jba.2022.40960.4060

ابراهیم کنعانی؛ امید وحدانی فر؛ اکرم صفی خانی